TUYẾN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI LÀO CAI

Lưu ý thời hạn đi cùng đến rất có thể thay đổi, thông tin mang tính chất chất tham khảo, các bạn có thể truy cập website đường tàu VN để update mới tuyệt nhất


Bạn đang xem: Tuyến đường sắt hà nội lào cai

Ga đi Cự ly tiếng đi Giờ đến Hà Nội 0 22:0 22:0 Gia Lâm 5 22:18 22:15 Yên Viên 11 22:32 22:29 Đông Anh 21 22:54 22:51 Phúc Yên 39 23:18 23:16 Việt Trì 73 23:59 23:57 Phú Thọ 99 0:39 0:37 Yên Bái 155 2:23 2:16 Mậu A 186 3:13 3:10 Bảo Hà 237 4:34 4:31 Phố Lu 262 5:20 5:16 Lào Cai 294 6:20 6:20 " jsaction="rcuQ6b:WYd;">
Ga đi Cự ly giờ đi Giờ cho Hà Nội 0 21:30 21:30 Gia Lâm 5 21:48 21:45 Yên Viên 11 22:1 21:59 Đông Anh 21 22:20 22:18 Phúc Yên 39 22:42 22:40 Vĩnh Yên 54 23:2 22:59 Yên Bái 155 1:40 1:25 Trái Hút 202 2:52 2:50 Bảo Hà 237 3:50 3:47 Phố Lu 262 4:35 4:32 Lào Cai 294 5:35 5:35 " jsaction="rcuQ6b:WYd;">
Ga đi Cự ly tiếng đi Giờ mang đến Hà Nội 0 6:10 6:10 Gia Lâm 5 6:28 6:25 Yên Viên 11 6:42 6:39 Đông Anh 21 7:4 7:1 Phúc Yên 39 7:29 7:26 Vĩnh Yên 54 7:50 7:47 Việt Trì 73 8:16 8:14 Phủ Đức 82 8:34 8:32 Tiên Kiên 91 8:51 8:49 Phú Thọ 99 9:8 9:5 Chí Chủ 108 9:24 9:22 Vũ Ẻn 118 9:40 9:38 Ấm Thượng 131 10:2 10:0 Đoan Thượng 141 10:18 10:16 Văn Phú 148 10:33 10:31 Yên Bái 155 11:0 10:45 Cổ Phúc 165 11:18 11:16 Ngòi Hóp 177 11:38 11:36 Mậu A 186 11:56 11:53 Trái Hút 202 12:24 12:21 Lâm Giang 210 12:50 12:40 Lang Khay 219 13:7 13:5 Lang Thíp 228 13:25 13:23 Bảo Hà 237 13:45 13:42 Thái Văn 247 14:6 14:4 Phố Lu 262 14:35 14:32 Thái Niên 277 15:7 15:5 Lào Cai 294 15:40 15:40 " jsaction="rcuQ6b:WYd;">
Ga đi Cự ly giờ đồng hồ đi Giờ mang lại Hà Nội 0 22:30 22:30 Gia Lâm 5 22:48 22:45 Yên Viên 11 23:2 22:59 Đông Anh 21 23:24 23:21 Phúc Yên 39 23:48 23:46 Yên Bái 155 3:0 2:45 Mậu A 186 3:49 3:47 Trái Hút 202 4:17 4:15 Bảo Hà 237 5:15 5:12 Phố Lu 262 6:0 5:57 Lào Cai 294 7:0 7:0 " jsaction="rcuQ6b:WYd;">

Xem thêm: Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Về Gia Đình, Sơ Đồ Tư Duy Về Gia Đình

Ga đi Cự ly giờ đồng hồ đi Giờ cho Lào Cai 0 21:10 21:10 Phố Lu 32 22:9 22:6 Bảo Hà 57 22:50 22:48 Lang Khay 75 23:20 23:18 Trái Hút 92 23:49 23:47 Mậu A 108 0:18 0:16 Yên Bái 139 1:28 1:16 Ấm Thượng 163 2:5 2:3 Việt Trì 221 3:25 3:23 Vĩnh Yên 240 3:52 3:50 Yên Viên 283 4:52 4:50 Gia Lâm 289 5:7 5:4 Hà Nội 294 5:22 5:22 " jsaction="rcuQ6b:WYd;">
Ga đi Cự ly tiếng đi Giờ mang lại Lào Cai 0 20:35 20:35 Phố Lu 32 21:34 21:31 Bảo Hà 57 22:16 22:13 Mậu A 108 23:34 23:32 Yên Bái 139 0:36 0:21 Vũ Ẻn 176 1:49 1:47 Phúc Yên 255 3:31 3:29 Đông Anh 273 3:58 3:55 Gia Lâm 289 4:30 4:27 Hà Nội 294 4:45 4:45 " jsaction="rcuQ6b:WYd;">
Ga đi Cự ly tiếng đi Giờ mang lại Lào Cai 0 10:5 10:5 Thái Niên 17 10:37 10:35 Phố Lu 32 11:8 11:5 Thái Văn 47 11:34 11:32 Bảo Hà 57 11:55 11:52 Lang Thíp 66 12:13 12:11 Lang Khay 75 12:30 12:28 Lâm Giang 84 12:53 12:45 Trái Hút 92 13:11 13:8 Mậu A 108 13:38 13:35 Ngòi Hóp 117 13:55 13:53 Cổ Phúc 129 14:16 14:14 Yên Bái 139 14:47 14:32 Văn Phú 146 15:1 14:59 Đoan Thượng 153 15:17 15:15 Ấm Thượng 163 15:34 15:32 Vũ Ẻn 176 15:56 15:54 Chí Chủ 186 16:12 16:10 Phú Thọ 195 16:29 16:26 Tiên Kiên 203 16:45 16:43 Phủ Đức 212 17:2 17:0 Việt Trì 221 17:21 17:18 Vĩnh Yên 240 17:49 17:46 Phúc Yên 255 18:12 18:9 Đông Anh 273 18:39 18:36 Yên Viên 283 19:2 18:59 Gia Lâm 289 19:17 19:14 Hà Nội 294 19:32 19:32 " jsaction="rcuQ6b:WYd;">
Ga đi Cự ly giờ đồng hồ đi Giờ đến Lào Cai 0 19:40 19:40 Phố Lu 32 20:39 20:36 Bảo Hà 57 21:21 21:18 Trái Hút 92 22:15 22:13 Mậu A 108 22:44 22:42 Yên Bái 139 23:38 23:31 Chí Chủ 186 1:16 1:14 Phú Thọ 195 1:32 1:30 Việt Trì 221 2:13 2:11 Vĩnh Yên 240 2:40 2:38 Phúc Yên 255 3:2 3:0 Đông Anh 273 3:28 3:26 Yên Viên 283 3:50 3:48 Gia Lâm 289 4:5 4:2 Hà Nội 294 4:20 4:20 " jsaction="rcuQ6b:WYd;">
mayphatdienvogia.com.vn| Tin Tổng thích hợp nguồn từ mạng internet về Đường sắt - câu chữ chỉ mang tính chất tham khảo, công ty chúng tôi không chiụ nhiệm vụ về văn bản trên website này.