Trụ Sở Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

*
*
*
*
*

Bạn đang xem: Trụ sở bộ giáo dục và đào tạo

showDateViet()
*
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

*

*

Xem thêm: Xem Trực Tiếp U19 Việt Nam Vs U19 Thái Lan Trên Kênh Nào? Trực Tiếp U19 Việt Nam Vs U19 Thái Lan

*

*
Trụ sở: Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo

*
Liên lạc:

mayphatdienvogia.com.vn.edu.vn

I. BAN GIÁM ĐỐC:

*
Giám đốc: Đặng Ngọc Tuấn

- Điện thoại: 0232. 3886986

mayphatdienvogia.com.vn.edu.vn

II. PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại: 0232. 3509669

2. điều tra Sở

- Điện thoại: 0232. 3823250

3. Phòng cai quản chất lượng

- Điện thoại: 0232. 3841075

4. Phòng tổ chức cán bộ

- Điện thoại: 0232. 3820473

5. Phòng planer - Tài chính

- Điện thoại: 0232. 3841075

6. Phòng giáo dục Mầm non - tè học

- Điện thoại: 0232. 3820472

7. Phòng giáo dục và đào tạo Trung học - thường xuyên

- Điện thoại: 0232.3822797


làm chủ và vận hành: công sở Uỷ ban dân chúng tỉnh

trưởng ban biên tập: Nguyễn nai lưng Quang - Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh

Ghi rõ nguồn "Cổng TTĐT tỉnh giấc Quảng Bình" khi gây ra lại thông tin từ nguồn này
*
*
LƯỢT truy vấn CẬP: