TIN MỚI NHẤT VỀ COVID HÔM NAY

Lưu ý ngày 13 tháng 4 năm 2022

Do sự cố cách xử trí dữ liệu, Sở Y Tế nơi công cộng mayphatdienvogia.com.vnlifornia sẽ không công bố cập nhật xét nghiệm COVID-19 vào hôm nay. Dữ liệu lúc này sẽ được report vào ngày 14 tháng tư năm 2022.

Bạn đang xem: Tin mới nhất về covid hôm nay


mayphatdienvogia.com.vnlifornia đang theo dõi tài liệu để rứa rõ tình hình lây lan của đại dịch COVID-19.

Trên trang này, quý vị đã tìm thấy:


Dữ liệu mối cung cấp tiêm vắc-xin và dữ liệu nguồn về mayphatdienvogia.com.vn mắc, mayphatdienvogia.com.vn tử vong và người được xét nghiệm


Tỷ lệ xác suất dân số sẽ tiêm vắc-xin được tính bằng cách lấy số dân đang tiêm một lần uống hoặc đủ liều vắc-xin chia cho số dân đủ đk tiêm vắc-xin.Tỷ lệ tỷ lệ dân số sẽ tiêm vắc-xin sẽ được update liên tục dựa vào công tác điều chỉnh hồ sơ vắc-xin bên trên toàn tiểu bang đang rất được thực hiện. Tỷ lệ phần trăm này hoàn toàn có thể khác với tài liệu được report bởi những cơ quan lại y tế bao gồm thẩm quyền của địa phương và những tổ chức liên bang.Tất cả nút trung bình hàng ngày là mức mức độ vừa phải của 7 ngày.Các vắc-xin vẫn tiêm có thời hạn trễ là 7 ngày.Các mayphatdienvogia.com.vn mắc có thời gian trễ là 8 ngày.Số mayphatdienvogia.com.vn tử vong có thời gian trễ là 22 ngày do báo cáo chậm.Các xét nghiệm có thời gian trễ là 1 trong những ngày.Dữ liệu về mayphatdienvogia.com.vn mắc với mayphatdienvogia.com.vn tử vong từ những quận Los Angeles và San Diego có thời hạn trễ là thêm một ngày.Dữ liệu xét nghiệm từ bỏ quận Los Angeles có thời gian trễ là một trong những ngày.Các mẫu mã số dân số được áp dụng cho xác suất trên 100 nghìn fan nằm trong đoán trước về dân số của Sở Tài bao gồm mayphatdienvogia.com.vnlifornia mang đến năm 2020.Các mayphatdienvogia.com.vn xét nghiệm có tác dụng dương tính dựa trên mức vừa phải 7 ngày mà không có thời gian trễ. Dữ liệu do Sở Y Tế công cộng mayphatdienvogia.com.vnlifornia cung cấp.
Vắc-xin giúp chống ngừa bệnh dịch nặng, cứu sống và giảm sự lây lan của COVID-19. Càng đa số người tiêm vắc-xin thì khả năng vi-rút lây lan, bỗng dưng biến và thậm chí có khả năng trở nên gian nguy hơn đang càng rẻ đi. Vắc-xin vẫn giúp xong đại dịch này.
các mayphatdienvogia.com.vn COVID-19 trong tư tháng qua từ bỏ BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, fan chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn mắc COVID-19 mayphatdienvogia.com.vno hơn nữa RATE_RATIO lần so với người đã tiêm mũi đề cập lại. Số mayphatdienvogia.com.vn mắc sản phẩm tuần bên trên 100 nghìn fan Số mayphatdienvogia.com.vn mắc trên 100 nghìn fan (trung bình 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin và tiêm mũi đề cập lại Đã tiêm vắc-xin nhưng không tiêm mũi nhắc lại chưa tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số mayphatdienvogia.com.vn chưa tiêm vắc-xin trên 100 nghìn người: UCOUNT Số mayphatdienvogia.com.vn vẫn tiêm vắc-xin trên 100 nghìn người: VCOUNT Số mayphatdienvogia.com.vn vẫn tiêm mũi kể lại bên trên 100 nghìn người: BCOUNT Số mayphatdienvogia.com.vn nhập viện vị COVID-19 trong bốn tháng qua tự BEGIN_IMPACT_DATE mang lại END_IMPACT_DATE, fan chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn nhập viện vị mắc COVID-19 mayphatdienvogia.com.vno hơn RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm mũi kể lại. Số mayphatdienvogia.com.vn nhập viện mặt hàng tuần trên một triệu người Số mayphatdienvogia.com.vn vào viện trên một triệu con người (trung bình vào 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin với tiêm mũi đề cập lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi nhắc lại chưa tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số mayphatdienvogia.com.vn nhập viện chưa tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số mayphatdienvogia.com.vn nhập viện vẫn tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: VCOUNT Số mayphatdienvogia.com.vn nhập viên sẽ tiêm mũi kể lại trên một triệu người:BCOUNT các mayphatdienvogia.com.vn tử vong vị COVID-19 trong bốn tháng qua tự BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, fan chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn tử vong vày COVID-19 mayphatdienvogia.com.vno hơn RATE_RATIO lần so với người đã tiêm mũi đề cập lại. Số mayphatdienvogia.com.vn tử vong sản phẩm tuần bên trên một triệu con người Số mayphatdienvogia.com.vn tử vong bên trên một triệu người (trung bình vào 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin cùng tiêm mũi nhắc lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi nhắc lại chưa tiêm vắc-xin tài liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số mayphatdienvogia.com.vn tử vong chưa tiêm vắc xin trên một triệu người: UCOUNT Số mayphatdienvogia.com.vn tử vong sẽ tiêm vắc-xin trên một triệu người: VCOUNT Số mayphatdienvogia.com.vn tử vong vẫn tiêm mũi nói lại bên trên một triệu người: BCOUNT

Dữ liệu nguồn về số mayphatdienvogia.com.vn mắc, số mayphatdienvogia.com.vn nhập viện cùng mayphatdienvogia.com.vn tử vong không được tiêm và được tiêm vắc-xin. Dữ liệu được cập nhật vào sản phẩm công nghệ Sáu.


mayphatdienvogia.com.vn mắc, mayphatdienvogia.com.vn nhập viện hoặc tử vong sẽ tiêm vắc-xin là mayphatdienvogia.com.vn mắc, nhập viện hoặc tử vong xẩy ra ở người đã tiêm nhì liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một liều Johnson & Johnson ít nhất 2 tuần trước khi người kia có hiệu quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.mayphatdienvogia.com.vn mắc vẫn tiêm mũi đề cập lại, mayphatdienvogia.com.vn vào viện hoặc tử vong là mayphatdienvogia.com.vn mắc đã tiêm mũi nhắc lại, mayphatdienvogia.com.vn vào viện hoặc tử vong xẩy ra ở người đã tiêm mũi vắc-xin nhắc lại hoặc bức tốc vào hoặc sau ngày 13 tháng 8 năm 2021, tối thiểu 2 tuần trước lúc người kia có công dụng xét nghiệm dương tính cùng với COVID-19. mayphatdienvogia.com.vn mắc, mayphatdienvogia.com.vn vào viện hoặc tử vong chưa tiêm vắc-xin là mayphatdienvogia.com.vn mắc, nhập viện hoặc tử vong xẩy ra ở fan chưa tiêm vắc-xin COVID-19.Biểu vật dụng này áp dụng dữ liệu của không ít người từ bỏ 12 tuổi trở lên trên được thu thập trong 120 ngày qua.Các biểu đồ này còn có độ trễ dữ liệu. Vấn đề đối chiếu những mayphatdienvogia.com.vn mắc COVID-19 (bao có cả nhập viện cùng tử vong) và tình trạng tiêm chủng diễn ra trên đại lý hàng tuần, nên góp phần gây ra một số trong những chậm trễ. Điều này kết phù hợp với độ trễ trong việc báo cáo tự nhiên các mayphatdienvogia.com.vn mắc cùng nhập viện, cùng số liệu về mayphatdienvogia.com.vn tử vong gồm độ trễ khủng hơn.Chúng tôi cập nhật các biểu đồ dùng mỗi Thứ tứ hàng tuần. Khi cửa hàng chúng tôi xuất bản các biểu đồ gia dụng này:Biểu thiết bị về mayphatdienvogia.com.vn mắc và nhập viện có độ trễ 17 ngày.Biểu đồ về mayphatdienvogia.com.vn tử vong bao gồm độ trễ 24 ngày.Chúng tôi vứt bỏ một số dữ liệu không đầy đủ cách đây không lâu để làm phản ánh đúng mực các xu thế trong dữ liệu.

Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi đã theo dõi quá trình tiêm chủng cho tất cả những người dân mayphatdienvogia.com.vnlifornia trên toàn đái bang.


Dữ liệu của quận với toàn tiểu bang

Số mayphatdienvogia.com.vn mắc với mayphatdienvogia.com.vn tử vong

mayphatdienvogia.com.vnlifornia tất cả 8,654,420 các mayphatdienvogia.com.vn lây truyền COVID-19 được xác nhận, dẫn mang lại 89,851 mayphatdienvogia.com.vn tử vong.

Xem thêm: Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Sacombank Unionpay, Thanh Toán Quốc Tế


Số mayphatdienvogia.com.vn truyền nhiễm được xác nhận ở mayphatdienvogia.com.vnlifornia Số mayphatdienvogia.com.vn lan truyền được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_mayphatdienvogia.com.vnses tổng thể mayphatdienvogia.com.vn nhiễm được chứng thực new_mayphatdienvogia.com.vnses mayphatdienvogia.com.vn mắc mới (tăng new_mayphatdienvogia.com.vnses_delta_1_day) new_mayphatdienvogia.com.vnses mayphatdienvogia.com.vn mắc bắt đầu (giảm new_mayphatdienvogia.com.vnses_delta_1_day) mayphatdienvogia.com.vnses_per_100k_7_days mayphatdienvogia.com.vn mắc bên trên 100 nghìn bạn (mức mức độ vừa phải trong 7 ngày) Ngày theo từng quy trình tiến độ Ngày báo cáo Mọi dịp 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE
tỉ trọng số mayphatdienvogia.com.vn mắc mức độ vừa phải 7 ngày trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE mayphatdienvogia.com.vn Mắc: mayphatdienvogia.com.vnSES Mức vừa đủ 7 ngày Số mayphatdienvogia.com.vn mắc bên trên 100 nghìn bạn mayphatdienvogia.com.vn Mắc Ngày theo từng tiến độ Ngày report Đang đợi xử lý tài liệu không rất đầy đủ trong đầy đủ ngày cách đây không lâu
> các mayphatdienvogia.com.vn tử vong được xác thực ở mayphatdienvogia.com.vnlifornia Số mayphatdienvogia.com.vn tử vong được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_deaths tổng cộng mayphatdienvogia.com.vn tử vong được chứng thực new_deaths mayphatdienvogia.com.vn tử vong bắt đầu (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths mayphatdienvogia.com.vn tử vong bắt đầu (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số mayphatdienvogia.com.vn tử vong bên trên 100 nghìn bạn (mức vừa phải 7 ngày) Ngày tử vong Ngày báo cáo Mọi thời gian 6 mon 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ thành phần tử vong trung bình 7 ngày bên trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE mayphatdienvogia.com.vn Tử Vong: DEATHS Mức vừa đủ 7 ngày Số mayphatdienvogia.com.vn tử vong bên trên 100 nghìn fan mayphatdienvogia.com.vn Tử Vong Ngày tử vong Ngày báo cáo Đang chờ xử lý dữ liệu không không thiếu thốn trong đầy đủ ngày vừa mới đây

Dữ liệu mối cung cấp về các mayphatdienvogia.com.vn mắc cùng mayphatdienvogia.com.vn tử vong được xác nhận. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ cha và vật dụng Sáu.


Số liệu cần thiết hiện đúng chuẩn những biến hóa thực tế hằng ngày vì những tác dụng này bao gồm các mayphatdienvogia.com.vn mắc tự trước cho đến ngày hôm qua.Ngày sự khiếu nại là ngày dự loài kiến sẽ ra mắt sự kiện. Đây là mối cung cấp dữ liệu đúng chuẩn nhất theo thời gian.Ngày báo cáo là ngày sự kiện được report cho Sở Y Tế nơi công cộng mayphatdienvogia.com.vnlifornia.Số mayphatdienvogia.com.vn mắc bao gồm cả các người ở trong nhà tù của tè bang và liên bang, các cơ sở thuộc phòng ban Thi Hành giải pháp Di Trú với Hải quan liêu Hoa Kỳ, các cơ sở giam cầm của công an Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở quản lý Bệnh Viện đái Bang.Dữ liệu từ các quận Los Angeles và San Diego có thời hạn trễ là 1 trong ngày.Số mayphatdienvogia.com.vn mắc âm là vì công tác bảo đảm an toàn chất lượng dữ liệu, bao gồm xóa bỏ những mayphatdienvogia.com.vn trùng lặp.Số mayphatdienvogia.com.vn tử vong âm theo báo cáo có nghĩa là đa số mayphatdienvogia.com.vn tử vong mà lại trước đó được cho là vì COVID-19 dẫu vậy được xác minh là không tương quan đến COVID-19.Các mẫu mã số dân số trong những biểu thứ này phía bên trong dự báo về số lượng dân sinh của Sở Tài thiết yếu mayphatdienvogia.com.vnlifornia mang đến năm 2020.

Xét nghiệm COVID-19

Tổng số tác dụng xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 trên mayphatdienvogia.com.vnlifornia là 162,856,029, tăng 881,851 xét nghiệm so với tổng số của những năm trước đó. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 hôm qua là 3.9%.


> toàn bô xét nghiệm sống mayphatdienvogia.com.vnlifornia tổng thể xét nghiệm sinh sống Quận REGION total_tests_performed tổng thể xét nghiệm được triển khai new_tests_reported số xét nghiệm bắt đầu được báo cáo (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm mới được report (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày report Mọi cơ hội 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE tỉ trọng xét nghiệm mức độ vừa phải 7 ngày bên trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE tổng cộng Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức vừa đủ 7 ngày Số mayphatdienvogia.com.vn xét nghiệm bên trên 100 nghìn fan Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày report Đang chờ xử lý dữ liệu không rất đầy đủ trong phần đông ngày vừa mới đây
> Tỉ lệ tác dụng xét nghiệm dương tính sống mayphatdienvogia.com.vnlifornia Tỉ lệ công dụng xét nghiệm dương tính nghỉ ngơi Quận REGION test_positivity_7_days tỉ trọng xét nghiệm dương tính (tỉ lệ trong 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng đối với 7 cách đây không lâu đó test_positivity_7_days_delta_7_days giảm so với 7 ngày trước đa số lúc 6 mon 90 ngày Ngày Xét Nghiệm: DATE phần trăm xét nghiệm dương tính vào 7 ngày: 7DAY_POSRATE tỷ lệ xét nghiệm dương tính: POSRATE tỷ lệ xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang chờ cách xử lý Tỉ lệ vào 7 ngày dữ liệu không đầy đủ trong hầu như ngày vừa mới đây

Dữ liệu mối cung cấp về tổng số mayphatdienvogia.com.vn xét nghiệm và tỷ lệ dương tính. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ ba và lắp thêm Sáu.


Ngày xét nghiệm là ngày tiến hành xét nghiệm.Ngày report là ngày sự khiếu nại được report cho Sở Y Tế công cộng mayphatdienvogia.com.vnlifornia. Không có dữ liệu ngày báo cáo cho những xét nghiệm trước ngày 5 mon 5 năm 2020.Tổng số ngày xét nghiệm có thể không khớp với tổng số ngày báo cáo.Tỷ lệ dương tính được tính bằng số xét nghiệm phân tử dương tính phân chia cho tổng thể xét nghiệm phân tử đã thực hiện. Xác suất dương tính bao gồm cả những người trong phòng tù của đái bang cùng liên bang, các cơ sở thuộc phòng ban Thi Hành phép tắc Di Trú cùng Hải quan liêu Hoa Kỳ, những cơ sở giam giữ của công an Tư Pháp Hoa Kỳ và những cơ sở của Sở quản lý Bệnh Viện tiểu Bang.Dữ liệu xét nghiệm trường đoản cú quận Los Angeles có thời hạn trễ là 1 trong ngày.Tỷ lệ dương tính sẽ được report trước đây là mức vừa đủ trong 14 ngày.Các chủng loại số dân số trong số biểu đồ vật này bên trong dự báo về dân sinh của Sở Tài chủ yếu mayphatdienvogia.com.vnlifornia mang lại năm 2020.

Nhập viện

Tổng số mayphatdienvogia.com.vn nhập viện vì nhiễm COVID-19 đã xác thực tại mayphatdienvogia.com.vnlifornia là 1,112, an increase of 29 đối với tổng số mayphatdienvogia.com.vn bệnh của ngày trước đó. Tổng số người bị bệnh ICU do những mayphatdienvogia.com.vn lây truyền COVID-19 đã xác thực tại mayphatdienvogia.com.vnlifornia là 168, an increase of 0 so với tổng số của từ lâu đó.


> Số người bệnh nhập viện bởi mắc COVID-19 làm việc mayphatdienvogia.com.vnlifornia Số bệnh nhân nhập viện vì chưng mắc COVID-19 ngơi nghỉ Quận REGION Số bệnh nhân ICU vị mắc COVID-19 sinh hoạt mayphatdienvogia.com.vnlifornia Số người mắc bệnh ICU do mắc COVID-19 sinh sống Quận REGION TOTAL Số người bị bệnh nhập viện bởi vì mắc COVID-19 CHANGE nhiều bệnh nhân nhập viện rộng so với tổng cộng của cách đây không lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người mắc bệnh nhập viện hơn so với tổng cộng của những năm trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số người mắc bệnh ICU vị mắc COVID-19 CHANGE nhiều người bị bệnh ICU rộng so với toàn bô của từ lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người mắc bệnh ICU rộng so với toàn bô của từ lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) nhập viện ICU mọi lúc 6 mon 90 ngày Ngày báo cáo Mức vừa phải 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số người bệnh nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức mức độ vừa phải 14 ngày của số người mắc bệnh nhập viện: 14DAY_AVERAGE
> Số chóng tại ICU làm việc mayphatdienvogia.com.vnlifornia Số chóng tại ICU sống Quận REGION TOTAL giường tại ICU còn trống CHANGE những giường trên ICU còn trống hơn so với tổng thể của từ lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít giường tại ICU còn trống rộng so với toàn bô của cách đây không lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày báo cáo Vào DATE đã gồm tổng số VALUE nệm tại ICU còn trống. Các lúc 6 tháng 90 ngày

Dữ liệu nguồn về số người bệnh nhập viện cùng vào Đơn Vị chăm lo Đặc Biệt (Intensive mayphatdienvogia.com.vnre Unit, ICU) do mắc COVID-19. Tài liệu được update vào Thứ bố và sản phẩm công nghệ Sáu.