Tiếng Anh Lớp 6 Trang 50 Tập 2

Giải bài tập giờ đồng hồ Anh 6 trang 50 A Closer Look 1 - Unit 11 Our Greener World - Global Success - kết nối tri thức. 2. Write a word/phrase in the box under each picture (Viết một tự / các từ vào ô dưới mỗi bức tranh).

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 trang 50 tập 2


Vocabulary - Unit 11 SGK giờ Anh 6 Global Success 

1. The three Rs stands for Reduce- Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A lớn its matching word in column B và its meaning column C

(Ba chữ R là viết tắt của Reduce- Reuse - Recycle. Vẽ một đường thẳng xuất phát điểm từ một ký hiệu trong cột A mang đến từ phù hợp của nó vào cột B và chân thành và ý nghĩa của nó vào cột C)

*

Bài giải:

*

2. Write a word/phrase in the box under each picture

(Viết một từ / các từ vào ô bên dưới mỗi bức tranh)

rubbish plastic bottle glass noise plastic bag paper water clothes

*

*

Bài giải:

1. Rubbish

Rác 

2. Plastic bag

Túi nhựa

3. Glass 

Ly 

4. Plastic bottle 

Chai nhựa

5. Noise 

Tiếng ồn

6. Paper

Giấy 

7. Water 

Nước 

8. Clothes

Quần áo

3. Work in pairs. Put the words from 2 into groups. Some words can belong to lớn more than one group

(Làm bài toán theo cặp. Xếp các từ trường đoản cú 2 thành nhóm. Một số trong những từ hoàn toàn có thể thuộc nhiều hơn thế một nhóm)

Reduce

Reuse

Recycle

 

 

 

Bài giải:

Reduce

Reuse

Recycle

- plastic bottle

- plastic bag

- clothes

- paper

- glass

- water

- rubbish

- noise

- glass

- clothes

- water

- paper

- plastic bottle

- plastic bag

- clothes

- glass

- paper

- plastic bottle

 

4. Listen khổng lồ these sentences, then repeat. Pay attention to the bold syllables

(Nghe phần đông câu này, sau đó lặp lại. Chăm chú đến các âm máu in đậm)

1. If you cycle, it"ll help the Earth

2. Water is good for your body.

3. The students are planting trees in the garden.

4. Is it better khổng lồ use paper bags?

5. We are happy khổng lồ walk to lớn school

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu như khách hàng đạp xe, điều đó sẽ giúp đỡ ích đến Trái đất.

Xem thêm: Mách Bạn Nữ Tuổi Dậy Thì 6 Cách Giúp Đánh Bật Lũ Mụn Đáng Ghét

2. Nước rất tốt cho khung người của bạn.

3. Các học viên đang trồng cây trong vườn.

4. Thực hiện túi giấy có xuất sắc hơn không?

5. Cửa hàng chúng tôi rất vui khi được quốc bộ đến trường.

5. Listen to lớn the conversation. Pay attention to lớn the bold syllables.Then practise the conversation with a classmate.

(Nghe đoạn hội thoại. để ý đến các âm máu in đậm.Sau đó, thực hành cuộc trò chuyện với một người chúng ta cùng lớp.)