Thông Tư 107 Của Bộ Tài Chính

*

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 107/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 mon 10 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Căn cứ phương pháp Kế toán số88/2015/QH13 ngày đôi mươi tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CPngày 30 mon 12 năm năm nhâm thìn của chính phủ quy định cụ thể và lí giải thi hànhmột số điều của phương tiện Kế toán;

Căn cứ Nghị định số87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;

Theo ý kiến đề nghị của Vụtrưởng Vụ chính sách Kế toán với Kiểmtoán,

Bộ trưởng bộ Tàichính phát hành Thông tư hướng dẫn chính sách kế toán hành chính, sự nghiệp.

Bạn đang xem: Thông tư 107 của bộ tài chính

ChươngI

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này phía dẫndanh mục biểu mẫu mã và phương thức lập triệu chứng từ kế toán bắt buộc; danh mục hệ thốngtài khoản và phương thức hạch toán thông tin tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phươngpháp lập sổ kế toán; hạng mục mẫu report và phương thức lập và trình bày báocáo tài chính, report quyết toán ngân sách chi tiêu của các đơn vị pháp luật tại Điều 2Thông bốn này.

Điều2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướngdẫn kế toán vận dụng cho: cơ quan nhà nước; đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, trừ cácđơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi chi tiêu được vận dụngcơ chế tài chủ yếu như doanh nghiệp, áp dụng cơ chế kế toán công ty khi đáp ứngđủ các điều kiện theo dụng cụ hiện hành; tổ chức, đơn vị khác tất cả hoặc không sửdụng ngân sách chi tiêu nhà nước (sau đây call tắt là đơn vị hành chính, sự nghiệp).

2. Đối với những đơn vịsự nghiệp công lập tự đảm bảo an toàn chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng chế độkế toán doanh nghiệp, nếu triển khai đơn đặthàng của nhà nước hoặc có chào đón viện trợ không hoàn trả của nước ngoài hoặccó nguồn giá thành được khấu trừ, còn lại thì phải lập báo cáo quyết toán phương pháp tạiPhụ lục 04 của Thông tứ này.

ChươngII

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều3. Cách thức về hội chứng từ kế toán

1. Các đơn vị hànhchính, sự nghiệp phần nhiều phải thực hiện thống duy nhất mẫu bệnh từ kế toán tài chính thuộc nhiều loại bắtbuộc chế độ trong Thông bốn này. Trong quá trình thực hiện, những đơn vị khôngđược sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc các loại bắt buộc.

2. Ngoài những chứng từkế toán đề nghị được cách thức tại Thông tứ này và các văn phiên bản khác, đối kháng vịhành chính, sự nghiệp được tự kiến thiết mẫu hội chứng từ để phản ánh những nghiệp vụkinh tế vạc sinh. Mẫuchứng từ tự xây đắp phải thỏa mãn nhu cầu tối thiểu 7 nội dung vẻ ngoài tại Điều 16 vẻ ngoài Kế toán, phù hợp với vấn đề ghi chép và yêu ước quảnlý của đối chọi vị.

3. Đối với mẫu chứngtừ in sẵn đề xuất được bảo quản cẩn thận, ko được nhằm hư hỏng, mục nát. Séc,Biên lai thu tiền và giấy tờ có giá nên được làm chủ như tiền.

4. Danh mục, mẫu mã vàgiải thích phương pháp lập những chứng từ bỏ kế toán nên quy định tại Phụ lục số01 dĩ nhiên Thông tư này.

Điều4. Luật pháp về tài khoản kế toán

1. Tài khoản kế toánphản ánh hay xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình về tài sản, chào đón vàsử dụng nguồn kinh phí do túi tiền nhà nước cung cấp và các nguồn kinh phí khác;tình hình thu, bỏ ra hoạt động, kết quả hoạt động và những khoản không giống ở những đơn vịhành chính vì sự nghiệp.

2. Phân một số loại hệ thốngtài khoản kế toán:

a) các loại tài khoảntrong bảng gồm tài khoản từ một số loại 1 đến loại 9, được hạch toán kép (hạch toánbút toán đối ứng giữa những tài khoản). Thông tin tài khoản trong bảng dùng làm kếtoán thực trạng tài thiết yếu (gọi tắt là kế toán tài chính tài chính), vận dụng cho tất cả cácđơn vị, bội nghịch ánh tình trạng tài sản, công nợ, mối cung cấp vốn, doanh thu, chi phí, thặngdư (thâm hụt) của đơn vị chức năng trong kỳ kế toán.

b) nhiều loại tài khoảnngoài bảng gồm tài khoản loại 0, được hạch toán đối kháng (không hạch toán bút toán đốiứng giữa các tài khoản). Những tài khoản xung quanh bảng tương quan đến giá cả nhànước hoặc có nguồn gốc ngân sách bên nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013,014, 018) nên được đề đạt theo mục lục giá thành nhà nước, theo niên độ (nămtrước, năm nay, năm tiếp theo (nếu có)) với theo những yêu cầu thống trị khác của ngânsách nhà nước.

c) Trường vừa lòng mộtnghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tương quan đến tiếp nhận, sử dụng: nguồnngân sách công ty nước cấp; mối cung cấp viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn phí tổn được khấutrừ, giữ lại thì kế toán tài chính vừa cần hạch toán kế toán tài chính theo những tài khoản vào bảng,đồng thời hạch toán những tài khoản ngoài bảng, cụ thể theo mục lục ngân sáchnhà nước và niên độ phù hợp.

3. Lựa chọn vận dụng hệthống tài khoản:

a) các đơn vị hànhchính, sự nghiệp căn cứ vào khối hệ thống tài khoản kế toán phát hành tại Thông tưnày để lựa chọn thông tin tài khoản kế toán vận dụng cho đối chọi vị.

b) Đơn vị được bổsung thông tin tài khoản kế toán trong các trường thích hợp sau:

- Được bổ sung cập nhật tài khoảnchi tiết cho những tài khoản đang được giải pháp trong danh mục khối hệ thống tài khoản kếtoán (Phụ lục số 02) kèm theo Thông tứ này để giao hàng yêu cầu quản lý của đơn vị.

- ngôi trường hợp bửa sungtài khoản ngang cung cấp với các tài khoản đã được luật trong danh mục hệ thốngtài khoản kế toán (Phụ lục số 02) kèm theo Thông tưnày thì bắt buộc được cỗ Tài chính đồng ý chấp thuận bằngvăn bản trước khi thực hiện.

4. Danh mục hệ thốngtài khoản kế toán, giải thích nội dung, kết cấu cùng phươngpháp ghi chép thông tin tài khoản kế toán nêu tại Phụ lục số 02 đương nhiên Thông tư này.

Điều5. Hiện tượng về sổ kế toán

1. Đơn vị hành chính,sự nghiệp bắt buộc mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữtoàn bộ những nghiệp vụ gớm tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kếtoán. Bài toán bảo quản, tàng trữ sổ kế toán tiến hành theo biện pháp của điều khoản vềkế toán, các văn bản có tương quan và quy định tại Thông tư này.

2. Đơn vị hành chính,sự nghiệp có tiếp nhận, sử dụng: nguồn ngân sách chi tiêu nhà nước cấp; mối cung cấp viện trợ,vay nợ nước ngoài; nguồn tổn phí được khấu trừ, để lại đề xuất mở sổ kế toán để theodõi riêng rẽ theo Mục lục NSNN và theo các yêu ước khác để ship hàng cho việc lậpbáo cáo quyết toán với chi tiêu nhà nước và những cơ quan tất cả thẩm quyền.

3. Các loại sổ kếtoán

a) Mỗi đơn vị kế toánchỉ áp dụng một hệ thống sổ kế toán cho 1 kỳ kếtoán năm, bao gồm sổ kế toán tài chính tổng hợp với sổ kế toán chi tiết.

Tùy theo vẻ ngoài kếtoán đơn vị chức năng áp dụng, đơn vị phải mở vừa đủ các sổ kế toán tài chính tổng hợp, sổ kế toánchi huyết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và cách thức ghi chép đốivới từng mẫu sổ kế toán.

Sổ kế toán ngân sách,phí được khấu trừ, vướng lại phản ánh cụ thể theo mục lục ngân sách chi tiêu nhà nước đểtheo dõi việc áp dụng nguồn chi phí nhà nước, nguồn chi phí được khấu trừ nhằm lại.

Sổ kế toán tài chính theo dõiquá trình tiếp nhận và áp dụng nguồn viện trợ, vay nợ quốc tế phản ánh chitiết theo mục lục chi phí nhà nước làm các đại lý lập report quyết toán theo quyđịnh của Thông tứ này cùng theo yêu thương cầu của phòng tài trợ.

b) Mẫusổ kế toán tài chính tổng hợp:

- Sổ Nhật cam kết dùng đểghi chép các nghiệp vụ ghê tế, tài thiết yếu phát sinhtheo trình trường đoản cú thời gian. Ngôi trường hợp cần thiết có thể kết hợp việc biên chép theotrình tự thời gian với bài toán phân loại, hệ thống hóa các nghiệp vụ gớm tế, tàichính vẫn phát sinh theo văn bản kinh tế. Số liệu bên trên Sổ Nhật cam kết phản ảnh tổngsố các chuyển động kinh tế, tài bao gồm phát sinh vào một kỳ kế toán.

- Sổ Cái dùng làm ghichép những nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh theo nội dung tài chính (theo tàikhoản kế toán). Trên Sổ Cái có thể kết hợp việc ghi chép theo trình từ bỏ thờigian vạc sinh và nội dung tài chính của nhiệm vụ kinh tế, tài chính. Số liệu bên trên Sổ chiếc phản ánh tổng hợp thực trạng tài sản, nguồn ghê phívà tình hình sử dụng nguồn tởm phí.

c) Mẫusổ, thẻ kế toán đưa ra tiết:

Sổ, thẻ kế toán tài chính chitiết dùng để ghi chi tiết các nhiệm vụ kinh tếtài bao gồm phát sinh tương quan đến các đối tượng người sử dụng kế toán theo yêu mong quảnlý mà Sổ chiếc chưa bội phản ánh chi tiết. Số liệu trên sổkế toán chi tiết cung cấp các thông tin rõ ràng phục vụ cho việc cai quản trong nộibộ đơn vị chức năng và bài toán tính, lập những chỉ tiêu trong report tài chủ yếu và report quyếttoán chi tiêu nhà nước.

Căn cứ vào yêu cầu quảnlý cùng yêu mong hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng rẽ biệt, đơn vị được phépbổ sung những chỉ tiêu (cột, hàng) trên sổ, thẻ kế toán cụ thể để giao hàng lậpbáo cáo tài chính, report quyết toán theo yêu mong quản lý.

4. Trọng trách củangười giữ và ghi sổ kế toán

a) Sổ kế toán nên đượcquản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ cùng ghi sổ. Sổ kếtoán giao cho nhân viên nào thì nhân viên cấp dưới đó phải phụ trách về nội dungghi vào sổ vào suốt thời gian giữ với ghi sổ.

b) Khi bao gồm sự vậy đổinhân viên giữ với ghi sổ, kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán phải tổ chức triển khai bàngiao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế toán giữa nhân viên kế toán cũ cùng với nhânviên kế toán tài chính mới. Nhân viên cấp dưới kế toán cũ phải phụ trách về toàn thể những nộidung ghi vào sổ trong suốt thời hạn giữ cùng ghi sổ, nhân viên kế toán bắt đầu chịutrách nhiệm từ thời điểm ngày nhận bàn giao. Biên phiên bản bàn giao buộc phải được kế toán trưởnghoặc phụ trách kế toán ký kết xác nhận.

c) Sổ kếtoán phải ghi kịp thời, rõ ràng, không thiếu theo các nội dung của sổ. Thông tin, sốliệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với bệnh từ kế toántương ứng dùng để làm ghi sổ.

d) bài toán ghi sổ kếtoán nên theo trình tự thời hạn phát sinh củanghiệp vụ tởm tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của nămsau phải sau đó thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm kia liền kề,đảm bảo liên tiếp từ lúc mở sổ đến khi khóa sổ.

5. Mở sổ kế toán

a) lý lẽ mở sổ kếtoán

Sổ kế toán buộc phải đượcmở vào thời điểm đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khi có quyết định thành lập và bắt đầuhoạt hễ của đơn vị kế toán. Sổ kế toán tài chính đượcmở đầu năm mới tài chính, chi phí mới để chuyển số dư trường đoản cú sổ kế toán năm cũ chuyểnsang với ghi ngay nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu mới gây ra thuộc năm mới tết đến từngày 01/01 của năm tài chính, giá thành mới.

Số liệu trên các sổ kếtoán theo dõi tiếp nhận và áp dụng nguồn giá cả nhà nước sau ngày 31/12 đượcchuyển từ bỏ tài khoản trong năm này sang tài khoản năm kia để liên tiếp theo dõi số liệuphát sinh trong thời hạn chỉnh lý quyết toán, ship hàng lập báo cáo quyết toánngân sách công ty nước theo quy định.

Đơn vị được mở thêmcác sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu cai quản của đối kháng vị.

b) Trường thích hợp mở sổ kếtoán thủ công (thủ công):

Đơn vị kếtoán phải hoàn thành xong thủ tục pháp lý của sổ kế toán như sau:

- Đối cùng với sổ kế toánđóng thành quyển:

+ bên cạnh bìa (góc trênbên trái) cần ghi tên đơn vị chức năng kế toán, giữa bìa ghi tên sổ, ngày, tháng năm lậpsổ, ngày, tháng, năm khóa sổ, chúng ta tên và chữ ký kết của tín đồ lập sổ, kế toán tài chính trưởnghoặc fan phụ trách kế toán với thủ trưởng đơn vị chức năng ký tên, đóng dấu; ngày,tháng, năm xong ghi sổ hoặc ngày chuyển giao sổ cho tất cả những người khác.

+ các trang sổ kếtoán yêu cầu đánh số trang tự trang một (01) đến khi kết thúc trang số cuối cùng, thân haitrang sổ đề nghị đóng dấu giáp lai của đơn vị chức năng kế toán.

+ Sổ kế toán tài chính sau khilàm không thiếu thốn các thủ tục trên bắt đầu được xem là hợppháp.

- Đối với sổ tờ rời:

+ Đầu mỗi sổ tờ rờiphải ghi rõ tên đối kháng vị, số đồ vật tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, chúng ta têncủa tín đồ giữ sổ và ghi sổ kế toán.

+ các sổ tờ tách trướckhi áp dụng phải được Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổđăng ký thực hiện thẻ tờ rời.

+ các sổ tờ tránh phảisắp xếp theo vật dụng tự các tài khoản kế toán và đề xuất đảm bảo bình an và dễ dàng tìm.

c) Trường hợp lập sổkế toán trên phương tiện điện tử:

Phải bảo vệ các yếutố của sổ kế toán tài chính theo quy định của luật pháp về kếtoán. Nếu lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện đi lại điện tử thì vẫn nên insổ kế toán tài chính tổng đúng theo ra giấy, đóng góp thành quyển và bắt buộc làm không hề thiếu các thủ tụcquy định nêu trên điểm b, khoản 5 Điều này.

Các sổ kế toán còn lại,nếu ko in ra giấy, mà tiến hành lưu trữ trên những phương tiện năng lượng điện tử thì Thủtrưởng đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm để bảo vệ an toàn, bảo mật thông tin thôngtin tài liệu và phải bảo đảm an toàn tra cứu vãn được trong thời hạn giữ trữ.

6. Ghi sổ kếtoán

a) bài toán ghi sổ kếtoán phải địa thế căn cứ vào hội chứng từ kế toán, rất nhiều số liệu ghi bên trên sổ kế toán đề nghị cóchứng từ bỏ kế toán triệu chứng minh; phải đảm bảo an toàn số với chữ rõ ràng, tiếp tục có hệ thống,không được viết tắt, ko ghi chồng đè, không được bỏ biện pháp dòng.

b) Trường phù hợp ghi sổkế toán thủ công, đề nghị dùng mực ko phai, không sử dụng mực đỏ để ghi sổ kếtoán. Phải tiến hành theo trình từ bỏ ghi chép và những mẫu sổ kế toán nguyên tắc tạiPhụ lục số 03. Khi ghi không còn trang sổ phải cộng số liệu của từng trang để với sốcộng trang trước sang trọng đầu trang kế tiếp, không được ghi xen sản xuất phía trênhoặc phía dưới. Nếu như không ghi hết trang sổphải gạch chéo cánh phần không ghi, không tẩy xóa, cấmdùng hóa chất để sửa chữa.

7. Khóa sổ kế toán

Khóa sổ kế toán là việccộng sổ để tính ra tổng số phạt sinh mặt Nợ, bên có và số dư cuối kỳ của từngtài khoản kế toán hoặc tổng cộng thu, chi, tồn quỹ, nhập, xuất, tồn kho.

a) Kỳ khóa sổ

- Sổ quỹ tiền mặt phảithực hiện tại khóa sổ vào thời điểm cuối mỗi ngày. Sau khi khóa sổ phải triển khai đối chiếugiữa sổ tiền mặt của kế toán với sổ quỹ của thủ quỹ với tiền mặt gồm trong két đảmbảo chính xác, khớp đúng. Riêng biệt ngày cuối tháng phải lập Bảng kiểm kê quỹ tiềnmặt, sau thời điểm kiểm kê, Bảng kiểm kê quỹ tiền khía cạnh được lưu cùng rất sổ kế toán tiềnmặt ngày sau cùng của tháng.

- Sổ tiền gởi ngânhàng, kho bạc bẽo phải khóa sổ vào thời điểm cuối tháng để so sánh số liệu cùng với ngân hàng,kho bạc; Bảng đối chiếu số liệu cùng với ngân hàng, kho bội bạc (có xác nhận của ngânhàng, kho bạc) được lưu cùng Sổ tiền gởi ngân hàng, kho bội nghĩa hàng tháng.

- Đơn vị kế toán phảikhóa sổ kế toán tại thời điểm vào cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tàichính.

- ngoài ra, đơn vị kếtoán đề xuất khóa sổ kế toán trong số trường hợp kiểm kê đột nhiên xuất hoặc các trườnghợp khác theo pháp luật của pháp luật.

b) Trình trường đoản cú khóa sổ kếtoán

(1) Đối với ghi sổ thủcông:

Bước 1: Kiểm tra, đốichiếu trước khi khóa sổ kế toán

- vào cuối kỳ kế toán,sau khi đang phản ánh hết các chứng trường đoản cú kế toán gây ra trong kỳ vào sổkế toán, thực hiện đối chiếu giữasố liệu trên chứng từ kế toán (nếu cần) cùng với số liệu vẫn ghi sổ, thân số liệu củacác sổ kế toán có tương quan với nhau để bảo đảm an toàn sự khớp đúng thân số liệu trênchứng từ kế toán với số liệu đã ghi sổ và giữa những sổ kế toán tài chính với nhau. Tiếnhành cùng số phát sinh trên SổCái và các sổ kế toán chi tiết.

- Từ các sổ, thẻ kếtoán cụ thể lập Bảng tổng hợp chi tiết cho những thông tin tài khoản phải ghi trên nhiềusổ hoặc những trang sổ.

- thực hiện cộng sốphát sinh Nợ, số phân phát sinh bao gồm của toàn bộ các thông tin tài khoản trên Sổ chiếc hoặc Nhật ký- Sổ Cái đảm bảo an toàn số liệu khớp đúng và bằng tổng sốphát sinh. Tiếp nối tiến hành so sánh giữa số liệu trên Sổ mẫu với số liệu trênsổ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp bỏ ra tiết, thân số liệu của kế toán với sốliệu của thủ quỹ, thủ kho. Sau khi bảo vệ sự khớpđúng sẽ tiến hành khóa sổ kế toán. Ngôi trường hợp bao gồm chênh lệch phảixác định nguyên nhân và cách xử lý số chênh lệch cho tới khi khớp đúng.

Bước 2: Khóa sổ

- lúc khóa sổ cần kẻmột con đường ngang dưới cái ghi nghiệp vụ sau cuối của kỳ kế toán. Sau đó ghi “Cộngsố tạo ra trong tháng” phía bên dưới dòng đã kẻ;

- Ghi tiếp chiếc “Sốdư cuối kỳ” (tháng, quý, năm);

- Ghi tiếp mẫu “Cộngsố gây ra lũy kế những tháng trước” từ trên đầu quý;

- Ghi tiếp chiếc “Tổngcộng số tạo ra lũy kế từ trên đầu năm”;

Dòng “Số dư cuối kỳ” tínhnhư sau:

Số dư Nợ cuối kỳ

=

Số dư Nợ đầu kỳ

+

Số tạo nên Nợ vào kỳ

-

Số phát sinh tất cả trong kỳ

Số dư bao gồm cuối kỳ

=

Số dư tất cả đầu kỳ

+

Số phát sinh bao gồm trong kỳ

-

Số gây ra Nợ vào kỳ

Sau lúc tính được sốdư của từng tài khoản, thông tin tài khoản nào dư Nợ thì ghi vào cột Nợ, thông tin tài khoản nào dưCó thì ghi vào cột Có.

- sau cùng kẻ 2 đườngkẻ tức thì nhau hoàn thành việc khóa sổ.

- Riêng một số sổ chitiết bao gồm kết cấu những cột gây ra Nợ, phạt sinh gồm và cột “Số dư” (hoặc nhập,xuất, “còn lại” tốt thu, chi, “tồn quỹ”...) thì số liệu cột số dư (còn lại haytồn) ghi vào dòng “Số dư cuối kỳ” của cột “Số dư” hoặc cột “Tồn quỹ”, tuyệt cột“Còn lại”.

Sau khi khóa sổ kếtoán, người ghi sổ nên ký dưới 2 đường kẻ, kế toán tài chính trưởng hoặc người phụ tráchkế toán kiểm tra bảo đảm sự thiết yếu xác, cân đối sẽ ký kết xác nhận. Sau đó trình Thủtrưởng đơn vị chức năng kiểm tra và cam kết duyệt để xác nhận tính pháp luật của số liệu khóa sổkế toán.

Xem thêm: Thực Trạng Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Hiện Nay Thực Trạng Và Giải Pháp

(2) Đối với ghi sổtrên lắp thêm vi tính:

Việc tùy chỉnh thiết lập quytrình khóa sổ kế toán tài chính trên ứng dụng kế toán cần đảm bảo an toàn và thể hiện những nguyêntắc khóa sổ đối với trường đúng theo ghi sổ kế toán tài chính thủ công.

8. Thay thế sửa chữa sổ kếtoán

a) phương pháp sửa chữasổ kế toán: thực hiện theo dụng cụ tại khoản 1, khoản 4 Điều 27Luật Kế toán.

b) Các tình huống sửachữa sổ kế toán so với một (01) năm tài chính

Đối với các bút toánđã ghi sổ ở trong năm tài chính, giá thành năm N, ngôi trường hợp có sai sót hoặc cóyêu cầu của cơ quan bao gồm thẩm quyền, việc kiểm soát và điều chỉnh số liệu được điều khoản nhưsau:

(1)Từ ngày 01/01 năm N cho ngày 31/12 năm N:

Trong thời gian từngày 01/01 năm N đến trước lúc khóa sổ kế toán vào ngày 31/12 năm N, kế toán tài chính sửachữa sổ kế toán tài chính tài thiết yếu năm lúc này theo phương pháp quy định tại tiết a khoản8 Điều này.

Đối với những bút toánliên quan cho quyết toán giá thành nhà nước, mặt khác điều chỉnh các thông tintrên sổ kế toán chi tiết theo dõi ngân sách phù hợp vớicác cây viết toán tài bao gồm đã sửa chữa.

(2) từ ngày 01/01 nămN + 1 đến trước lúc nộp report tài thiết yếu cho ban ngành nhà nước bao gồm thẩmquyền:

Trong thời gian từngày 01/01 năm N + 1 đến trước khi nộp báo cáo tài bao gồm cho phòng ban nhà nướccó thẩm quyền, kế toán sửa chữa thay thế sổ kế toán tài chính tài bao gồm năm report theo phươngpháp quy định tại máu a khoản 8 Điều này.

Đối với những bút toánliên quan mang đến quyết toán ngân sách nhà nước, đồng thời điều chỉnh các thông tintrên sổ kế toán cụ thể theo dõi chi tiêu năm báo cáo phù hợp với các búttoán tài chủ yếu đã sửa chữa.

(3) sau khoản thời gian nộp báocáo tài bao gồm cho cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền:

- sau thời điểm đã nộp báocáo tài chính, đối với sổ kế toán tài chính, kế toán sửa chữa sổ kế toán tài chính tàichính năm phát hiện theo cách thức quy định tại ngày tiết a khoản 8 Điều này, đồngthời thuyết minh trên report tài chính.

- Đối với những búttoán tương quan đến quyết toán chi phí nhà nước:

+ Trường thích hợp báo cáoquyết toán giá cả nhà nước chưa được duyệt, đôi khi điều chỉnh những thôngtin trên sổ kế toán cụ thể theo dõi giá thành năm báo cáo.

+ Trường hòa hợp báo cáoquyết toán giá cả nhà nước đã có được duyệt, đôi khi điều chỉnh những thông tintrên sổ kế toán cụ thể theo dõi giá cả năm vạc hiện cùng thuyết minh trênbáo cáo quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước.

9. Hạng mục sổ kếtoán, mẫu sổ, lí giải lập sổ kế toán tài chính nêu trên Phụ lục số 03 dĩ nhiên Thông tưnày.

Điều6. Report quyết toán

1. Đối tượng lập báocáo quyết toán

Đơn vị hành chính, sựnghiệp tất cả sử dụng chi tiêu nhà nước cần lậpbáo cáo quyết toán giá cả đối với phần kinh phí đầu tư do giá cả nhà nước cấp.

Trường hợp đối chọi vịhành chính, sự nghiệp có phát sinh những khoản thu, đưa ra từ nguồn khác, nếucó quy định đề nghị quyết toán như nguồn chi tiêu nhà nước cấp với cơ quan có thẩmquyền thì yêu cầu lập report quyết toán so với các mối cung cấp này.

2. Mục tiêu của báocáo quyết toán

Báo cáo quyết toánngân sách nhà nước dùng để tổng hợp tình hình đón nhận và thực hiện nguồn kinhphí giá thành nhà nước của đơn vị hành chính, sự nghiệp, được trình diễn chi tiếttheo mục lục chi tiêu nhà nước để hỗ trợ cho cơ quan cấp cho trên, cơ sở tàichính và cơ quan tất cả thẩm quyền khác. Thông tin trên báo cáo quyết toán ngânsách đơn vị nước ship hàng cho việc nhận xét tình hìnhtuân thủ, chấp hành cách thức của quy định về ngân sách chi tiêu nhà nước và các cơ chếtài thiết yếu khác mà đối chọi vị phụ trách thực hiện, là căn cứ đặc trưng giúpcơ quan nhà nước, đơn vị chức năng cấp trên với lãnh đạo đơn vị chức năng kiểm tra, tấn công giá, giámsát với điều hành vận động tài chính, chi phí của đối chọi vị.

Báo cáo quyết toánnguồn khác phản ánh tình trạng thu -chi các nguồn không giống (ngoài nguồn chi tiêu nhà nước) của đơn vị chức năng hành chính, sựnghiệp, theo luật pháp của quy định phải tiến hành quyết toán với ban ngành cấptrên, cơ hòm chính với cơ quan gồm thẩm quyền khác. Thông tin trên Báo cáoquyết toán nguồn khác ship hàng cho việc nhận xét tìnhhình thực hiện cơ chế tài bao gồm mà đơn vị chức năng áp dụng, là căn cứ đặc trưng giúp cơquan cấp trên, cơ cỗ ván chính, cơ quan gồm thẩm quyền khác với lãnh đạo solo vịđánh giá kết quả của các cơ chế, chế độ áp dụng cho đơn vị.

3. Nguyên tắc, yêu thương cầulập với trình bày report quyết toán

a) Nguyên tắc:

- câu hỏi lập báo cáoquyết toán phải địa thế căn cứ vào số liệu sau khoản thời gian khóa sổ kế toán.

- Đối với báo cáo quyếttoán giá cả nhà nước:

+ Số quyết toán ngânsách đơn vị nước bao gồm số kinh phí đơn vị đã nhận được và áp dụng từ mối cung cấp ngân sáchnhà nước cấp trong năm, bao gồm cả số liệu phát sinh trong thời gian chỉnh lýquyết toán theo luật của pháp luật về chi tiêu nhà nước.

+ Số liệu quyết toánngân sách bên nước của đơn vị phải được đối chiếu, có xác nhận của Kho bạc đãi nhànước khu vực giao dịch.

+ Số quyết toán chingân sách nhà nước là số đã thực chi, bao gồm đầy đủhồ sơ chứng từ, riêng khoản bỏ ra thuộc nguồn bắt buộc ghi thu ghi chi chi tiêu nhànước thì chỉ quyết toán khi đã bao gồm thủ tục chứng thực ghi thu - ghi bỏ ra vào ngânsách nhà nước của cơ quan gồm thẩm quyền.

- Đối với report quyếttoán mối cung cấp khác: Số liệu quyết toán bao gồm số thu, chi từ nguồn không giống không thuộcngân sách nhà nước mà đơn vị đã thực hiện từ đầu năm mới đến hết ngày 31/12 hàngnăm.

b) yêu cầu:

Việc lập báo cáo quyếttoán phải đảm bảo sự trung thực, khách hàng quan, đầy đủ, kịp thời, đề đạt đúngtình hình thu, chi đối với từng nguồn ngân sách đầu tư của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp.

Báo cáo quyết toán phảiđược lập đúng nội dung, phương thức theo mức sử dụng và được trình diễn nhất quángiữa các kỳ báo cáo. Khối hệ thống chỉ tiêu của báo cáo quyết toán chi phí nhà nướcphải tương xứng và thống nhất với chỉ tiêu dự toán năm được cơ quan tất cả thẩm quyềngiao với mục lục giá cả nhà nước, bảo đảm an toàn có thể so sánh được giữa số thực hiệnvới số dự toán và giữa những kỳ kế toán tài chính với nhau.

Trường phù hợp báo cáoquyết toán ngân sách chi tiêu được lập tất cả nội dung và phương thức trình bày không giống với cácchỉ tiêu trong dự toán hoặc không giống với báo cáo kỳ kế toán thời gian trước thì bắt buộc giảitrình vào phần thuyết minh báo cáo quyết toán năm.

4. Kỳ báo cáo:

Báo cáo quyết toánngân sách công ty nước, report quyết toán nguồn không giống được lập report theo kỳ kếtoán năm.

Số liệu lập báo cáoquyết toán túi tiền nhà nước hàng năm là số liệu thu, bỏ ra thuộc năm ngân sáchcủa đơn vị hành chính, sự nghiệp, được tính đến hết thời gian chỉnh lý quyếttoán giá cả nhà nước (ngày 31/01 năm sau) theo lao lý của pháp luật vềngân sách đơn vị nước.

Số liệu lập báo cáoquyết toán là số thu, chi thuộc nguồn khác của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp, đượctính đến ngày dứt kỳ kế toán tài chính năm (ngày 31/12).

Trường hòa hợp pháp luậtcó chính sách lập thêm báo cáo quyết toán theo kỳ kế toán tài chính khác thì quanh đó báo cáoquyết toán năm 1-1 vị phải tạo cả báo cáo theo kỳ kế toán tài chính đó.

5. Nhiệm vụ củacác đơn vị chức năng trong câu hỏi lập, nộp report quyết toán

a) trách nhiệm củađơn vị:

Đơn vị hành chính, sựnghiệp phải lập và nộp report quyết toán túi tiền nhà nước, ngoài những mẫu biểubáo cáo quyết toán túi tiền nhà nước hình thức tại Thông tứ này, còn đề nghị lậpcác mẫu báo cáo phục vụ công tác làm việc quyết toán chi phí nhà nước, các yêu cầukhác về thống trị ngân sách bên nước theo chính sách của lao lý về giá cả nhànước.

Đơn vị hành chính, sựnghiệp gồm phát sinh thu - chi nguồn khác không thuộc giá cả nhà nước theoquy định phải quyết toán cùng với cơ quan cung cấp trên, cơ hậu sự chính và cơ sở cóthẩm quyền không giống thì 1-1 vị phải tạo lập và nộp report quyết toán kinh phí nguồnkhác theo cơ chế tại Thông tứ này.

Đơn vị hành chính, sựnghiệp là đơn vị cấp trên cần tổng hợp report quyết toán năm của những đơn vị cấpdưới trực nằm trong theo điều khoản hiện hành.

b) nhiệm vụ của cơquan Tài chính, Kho bạc Nhà nước:

Các phòng ban Tàichính, Kho tệ bạc Nhà nước và các đơn vị khác gồm liên quan, có trọng trách thực hiệnvà phối kết hợp trong việc kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh, cung cấp và khai thác sốliệu về ngân sách đầu tư và áp dụng kinh phí, làm chủ và sử dụng gia sản và những hoạt độngkhác có liên quan đến tình trạng thu, chi ngân sách chi tiêu nhà nước và những hoạt độngnghiệp vụ chuyên môn của đơn vị hành chính, sự nghiệp.

6. Nội dung, thời hạnnộp báo cáo quyết toán năm

a) Nội dung:

Đơn vị hành chính, sựnghiệp nộp báo cáo cho đối kháng vị dự trù cấp bên trên hoặc cơ cỗ áo chính thuộc cấp(trong trường hợp không tồn tại đơn vị dự trù cấp trên), gồm:

- Các báo cáo quyếttoán năm mức sử dụng tại Thông tứ này.

- báo cáo khác theoquy định của cơ quan gồm thẩm quyền giao hàng công tác quyết toán chi tiêu nhà nước.

b) Thời hạn nộp Báocáo quyết toán năm của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp bao gồm sử dụng ngân sách đầu tư ngânsách nhà nước tiến hành theo qui định của Luật ngân sách chi tiêu nhà nước và các văn bảnhướng dẫn điều khoản về chi phí nhà nước.

7. Danh mục báo cáo,mẫu báo cáo, giải thích phương pháp lập báo cáo quyết toán chi phí nêu trên Phụlục số 04, dĩ nhiên Thông tư này.

Điều7. Report tài chính

1. Đối tượng lập báocáo tài chính

Sau lúc kếtthúc kỳ kế toán năm, những đơn vị hành chính, sự nghiệp cần khóa sổ và lập báocáo tài bao gồm để nhờ cất hộ cơ quan bao gồm thẩm quyền và những đơn vị có tương quan theo quyđịnh.

2. Mục đích của báocáo tài chính

Báo cáo tài chínhdùng để tin báo về tình trạng tài chính, kết quả hoạt động tài chínhvà những luồng tiền từ hoạt động của đơn vị, cung cấp cho tất cả những người có liênquan để chăm chú và chuyển ra các quyết định về các vận động tài chính, ngân sáchcủa đối kháng vị. Thông tin báo cáo tài chính giúp cho việc nâng cấp trách nhiệm giảitrình của đơn vị về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực theo lao lý củapháp luật.

Thông tin report tàichính của đơn vị hành chính, sự nghiệp là tin tức cơ sở nhằm hợp độc nhất báo cáotài chính của đơn vị chức năng cấp trên.

3. Nguyên tắc, yêu thương cầulập report tài chính

a) Nguyêntắc:

Việc lập report tàichính đề nghị được căn cứ vào số liệu kế toán sau thời điểm khóa sổ kế toán. Report tàichính nên được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo điều khoản và đượctrình bày đồng điệu giữa những kỳ kế toán, trường hợp report tài chủ yếu trình bàykhác nhau giữa những kỳ kế toán tài chính thì cần thuyết minh rõ lý do.

Báo cáo tài thiết yếu phảicó chữ ký của người lập, kế toán trưởng cùng thủ trưởng của đơn vị chức năng kế toán. Ngườiký báo cáo tài thiết yếu phải phụ trách về ngôn từ của báo cáo.

b) yêu cầu:

Báo cáo tài chủ yếu phảiđược đề đạt một bí quyết trung thực, một cách khách quan về văn bản và giá chỉ trị những chỉtiêu báo cáo; trình bày theo một cấu tạo chặt chẽ, có hệ thống về tình hìnhtài chính, kết quả hoạt động và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị.

Báo cáo tài chủ yếu phảiđược lập kịp thời, đúng thời gian quy định so với từng loại hình đơn vị, trìnhbày rõ ràng, dễ dàng hiểu, đúng chuẩn thông tin, số liệu kế toán.

Thông tin, số liệubáo cáo bắt buộc được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ này phải tiếp đến số liệu củakỳ trước.

4. Kỳ lập báo cáo

Đơn vị phải tạo báocáo tài chủ yếu vào vào cuối kỳ kế toán năm theo dụng cụ của lý lẽ Kế toán.

5. Trọng trách củacác đơn vị trong vấn đề lập báo cáo tài chính

a) những đơn vị hànhchính, sự nghiệp đề xuất lập báo cáo tài chính năm theo mẫu biểu ban hành tạiThông bốn này; ngôi trường hợp đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp có vận động đặc thù đượctrình bày báo cáo theo cơ chế kế toán do cỗ Tài chính phát hành cụ thể hoặc đồngý chấp thuận.

b) những đơn vị hànhchính, sự nghiệp lập báo cáo tài thiết yếu theo biểu chủng loại đầy đủ, trừ các đơn vị kếtoán dưới đây có thể lựa lựa chọn để lập report tài chính solo giản:

(1) Đối với cơ quannhà nước thỏa mãn nhu cầu các điều kiện:

- Phòng, cơ quantương đương phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, chỉ được giao dự toán chingân sách công ty nước bỏ ra thường xuyên;

- ko được giao dựtoán chi giá thành nhà nước chi chi tiêu phát triển, đưa ra từ vốn kế bên nước; khôngđược giao dự trù thu, ngân sách hoặc lệ phí;

- không có cơ quan,đơn vị trực thuộc.

(2) Đối với đơn vị chức năng sựnghiệp công lập vừa lòng các điều kiện:

- Đơn vị sự nghiệpcông lập được cấp bao gồm thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp do ngân sách chi tiêu nhànước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên (theo chức năng, trách nhiệm được cấp gồm thẩmquyền giao, không tồn tại nguồn thu, hoặc thu nhập thấp);

- không được sắp xếp dựtoán chi giá cả nhà nước chi đầu tư chi tiêu phát triển, đưa ra từ vốn không tính nước; khôngđược giao dự toán thu, chi phí hoặc lệ phí;

- không có đơn vị trựcthuộc.

c) Đơn vị kế toán cấptrên có các đơn vị cấp cho dưới chưa phải là đơn vị chức năng kế toán cần lập report tàichính tổng hợp, bao hàm số liệu của đơn vị mình và cục bộ thông tin tài chínhcủa những đơn vị cấp cho dưới, bảo đảm đã đào thải tất cả số liệu phát sinh từ cácgiao dịch nội bộ giữa đơn vị chức năng cấp bên trên và đơn vị chức năng cấp dưới và giữa những đơn vị cấpdưới với nhau (các đơn vị cấp bên dưới trong quan tiền hệ thanh toán giao dịch nội bộ này là cácđơn vị hạch toán phụ thuộc và chỉ lập báo cáo tài chính gửi mang đến cơ quan cấptrên nhằm tổng hòa hợp (hợp nhất) số liệu, không hẳn gửi báo cáo tài bao gồm cho cáccơ quan mặt ngoài).

6. Nội dung và thời hạnnộp report tài chính

a) Nội dung:

Đơn vị hành chính, sựnghiệp nộp báo cáo tài thiết yếu cho đơn vị kế toán cấp trên hoặc cơ sở nhà nướccó thẩm quyền các báo cáo tài thiết yếu năm theo hình thức tại Thông tư này.

b) Thời hạn nộp báocáo tài chính:

Báo cáo tài chính nămcủa đơn vị hành chính, sự nghiệp phải được nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyềnhoặc đơn vị chức năng cấp trên trong thời hạn 90 ngày, tính từ lúc ngày chấm dứt kỳ kế toán nămtheo mức sử dụng của pháp luật.

7. Công khai báo cáotài chính

Báo cáo tài chủ yếu đượccông khai theo lao lý của điều khoản về kế toán và những văn bạn dạng có liên quan.

8. Danh mục báo cáo,mẫu báo cáo, giải thích cách thức lập report tài chính đối kháng giản, báo cáo tàichính khá đầy đủ nêu trên phụ lục số 04, hẳn nhiên Thôngtư này.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều8. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

Điều9. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Các Bộ, ngành, Ủyban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương phụ trách chỉ đạo,triển khai thực hiện Thông tứ này tới những đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc phạmvi phụ trách hoặc cai quản lý.

2. Vụ trưởng Vụ Chế độkế toán cùng kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Hành chính vì sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sáchNhà nước, Chánh văn phòng bộ và Thủ trưởng những đơn vị tương quan thuộc cỗ Tàichính chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, soát sổ và thực hành Thông tư này./.

nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ (để báo cáo); - Văn phòng chủ yếu phủ; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng TW Đảng; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc thiết yếu phủ; - phòng ban Trung ương của những đoàn thể; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân về tối cao; - Viện kiểm giáp nhân dân buổi tối cao; - UBND, Sở Tài chính các tỉnh, TP trực trực thuộc TW; - Cục kiểm soát văn bạn dạng (Bộ bốn pháp); - Công báo; - những đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Vụ Pháp chế - bộ Tài chính; - Website thiết yếu phủ, Website bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CĐKT (300 bàn).