Tỷ lệ lạm phát Việt Nam qua các năm trong giai đoạn 2010 – 2020 có sự thay đổi mạnh mẽ từ lạm phát 2 con số trong năm 2011 xuống lạm phát 1 con số và giữ ổn định ở mức 4% trong giai đoạn 2016 – 2020.

Đang xem: Số liệu lạm phát qua các năm

Sau bài thống kế dưới đây, bạn sẽ nắm được những thông tin như:

– Lạm phát là gì? Lạm phát cơ bản là gì?

– Thống kê tỷ lệ lạm phát của Việt Nam qua các năm thông qua chỉ số CPI

– Biểu đồ lạm phát Việt Nam qua các năm trong giai đoạn 2010 đến 2020.

Lạm Phát Là Gì? 

Lạm phát là hiện tượng mức giá trung bình của nền kinh tế gia tăng theo thời gian.

Lạm Phát làm suy giảm sức mua của đồng tiền, tức cùng một số lượng hàng hóa, dịch cụ chúng ta phải mua với số tiền lớn hơn nhiều so với trước khi có lạm phát.

Lạm phát cơ bản là chỉ tiêu phản ánh sự thay đổi mức giá chung có tính dài hạn, sau khi đã loại trừ những thay đổi có tính chất ngẫu nhiên, tạm thời của chỉ số giá tiêu dùng.

Lạm phát cơ bản được tính bằng chỉ số giá tiêu dùng loại trừ đi các nhóm hàng lương thực, thực phẩm, năng lượng và các mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục.

Lạm phát được thể hiện qua chỉ số lạm phát, trên thực tế là Chỉ số giá tiêu dùng CPI hoặc chỉ số điều chỉnh GDP – GDP Deflator.

Ngược lại với lạm phát là giảm phát, là hiện tượng mức giá chung giảm xuống theo thời gian.

Tỷ lệ lạm phát thường được tính toán dựa trên các chỉ số: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Chỉ số điều chỉnh GDP, Chỉ số giá sản xuất (PPI), … trong đó Chỉ số CPI là thước đo chính của lạm phát.

Tỷ Lệ Lạm Phát Việt Nam Qua Các Năm Giai Đoạn 2010 – 2020

Bảng dưới đây thống kê chỉ số giá tiêu dùng CPI của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020.

Xem thêm:

Bảng 1: Chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát cơ bản bình quân năm.(Năm trước = 100, Đơn vị tính: %)

*

Nguồn Số Liệu: Tổng Cục Thống Kê

Nhận Mã Giảm Giá, Voucher, Deal Hot Trên Shopee, Lazada, Tiki,… (Cập Nhật Hàng Ngày)

Các Chỉ số giá tiêu dùng được liệt kê trong bảng trên là chỉ số giá tiêu dùng bình quân của năm sau so với năm trước, chỉ số giá tiêu dùng của năm trước =100.

Mà tỷ lệ lạm phát (năm) là sự thay đổi của chỉ số CPI bình quân năm (áp dụng công thức tính tỷ lệ lạm phát) nên suy ra tỷ lệ lạm phát của các năm giai đoạn 2010 – 2020 bằng chỉ số giá tiêu dùng năm sau trừ đi 100.

Ví dụ như năm 2020 có chỉ số giá tiêu dùng là 103.23 thì tỷ lệ lạm phát sẽ là 3.23%.

Tương tự cho các năm còn lại, chúng ta có tỷ lệ lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 như sau:

Tỷ Lệ Lạm Phát Của Việt Nam Giai Đoạn 2010 – 2020 (Đơn vị: %)

*

Biểu Đồ Lạm Phát Việt Nam Qua Các Năm Giai Đoạn 2010 -2020

Từ bảng thống kê tỷ lệ lạm phát qua các năm ở trên, chúng ta có biểu đồ lạm phát của Việt Nam qua các năm trong giai đoạn 2010 – 2020 như sau:

*

Biểu Đồ Lạm Phát Của Việt Nam Qua Các Năm Trong Giai Đoạn 2010 – 2020

Nguồn số liệu: Tổng cục thống kê

Năm 2011 có tỷ lệ lạm phát là 18.58%, cao nhất trong giai đoạn 2010 – 2020 và cao thứ 2 (chỉ sau năm 2008) trong giai đoạn 2000 – 2020.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, nhờ việc áp dụng đồng bộ các chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt, đồng thời thúc đẩy việc sản xuất, gia tăng hàng xuất khẩu và kiểm soát nhập siêu,… lạm phát có xu hướng giảm và đạt mức thấp kỷ lục 0.63% vào năm 2015.

Trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020 tỷ lệ lạm phát của Việt Nam luôn được giữ ổn định ở mức 4%.

Kết Luận

Tỷ lệ lạm phát một trong những Chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng. Nhờ việc theo dõi và thống kê tỷ lệ lạm phát mà chúng ta có thể biết được tình hình nền kinh tế và có chính sách phản ứng phù hợp để đảm bảo ổn định nền kinh tế vĩ mô.

Xem thêm:

Hy vọng sau bài viết bạn đã nắm được tỷ lệ lạm phát việt nam qua các năm thông qua chỉ số CPI, biểu đồ lạm phát việt nam trong giai đoạn 2010 -2020 và từ đó có thể áp dụng vào việc học tập và công việc của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *