Tiếp tục công tác kiện toàn nhân sự Kỳ họp thứ nhất -Quốc hội khóa XV, sángngày26/7, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín

Tiếp tục công tác kiện toàn nhân sự Kỳ họp thứ nhất -Quốc hội khóa XV, sángngày26/7, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đang xem: Phó chủ tịch nước việt nam 2018

*

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 tuyên thệ.

Với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc,Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 – 2021, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngay sau khi thông qua Nghị quyết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 2014.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó” -Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ.

Xem thêm:

Phát biểu tại lễ nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Quốc hội đại diện cho cử tri cả nước đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước, cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng với các vị lãnh đạo tiền nhiệm về những đóng góp lớn lao cho Đảng, Nhân dân và đất nước.Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, tinh thần Diên Hồng là biểu tượng thiêng liêng của sức mạnh tinh thần đại đoàn kết dân tộc, về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đặc biệt là những thời khắc có tính quyết định đối với vận mệnh của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã có nhiều cống hiến hi sinh cho nước cho dân.

“Bản thân sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, tận tâm, tận lực, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được Hiến pháp và pháp luật quy định. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn hay thuận lợi, Chủ tịch nước sẽ giữ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cùng giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa của dân tộc, vì sự lớn mạnh, toàn diện và bền vững của đất nước ta” -Chủ tịch nướcNguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Xem thêm:

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sẽ lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, trí thức trong và ngoài nước, tiếp tục cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường quốc phòng- an ninh… Đồng thời, nỗ lực cùng Quốc hội, Chính phủ và toàn hệ thống chính trị theo sát việc thực hiện tầm nhìn, đường lối chiến lược phát triển toàn diện đất nước với tinh thần “không để một người dân nào bỏ lại phía sau”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *