Nguyễn Xuân Anh Và Huỳnh Đức Thơ

(Chinhphu.vn) – UBKT Trung ương đưa ra quyết định thi hành kỷ pháp luật cảnh cáo đối với bằng hữu Huỳnh Đức Thơ, ý kiến đề nghị Bộ chính trị, Ban Chấp hành tw xem xét, thi hành kỷ luật so với Ban thường xuyên vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Nguyễn Xuân Anh theo thẩm quyền.


Ngày 29/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 18. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ chủ yếu trị, túng thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Bạn đang xem: Nguyễn xuân anh và huỳnh đức thơ

1- Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã lưu ý việc thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, túng thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố với đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó bí thư Thành ủy, bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch ubnd thành phố Đà Nẵng về những vi phạm, khuyết điểm như đã kết luận tại Kỳ họp 17 của UBKT Trung ương.

Việc kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân nêu trên tại các tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng theo kế hoạch của UBKT Trung ương. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và các cá thể được kiểm tra thống nhất với kết luận của UBKT Trung ương, cho rằng việc kiểm tra của UBKT Trung ương đối với Đà Nẵng là đúng đắn, kịp thời; những vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra là bài học sâu sắc cho công tác làm việc xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, bao gồm quyền Thành phố.

UBKT Trung ương nhận thấy, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Anh và đồng chí Huỳnh Đức Thơ đã được kết luận tại Kỳ họp 17 của UBKT Trung ương là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, bao gồm quyền Thành phố, gây bức xúc vào cán bộ, đảng viên với nhân dân.

Sau khi xem xét, cân nhắc nhiều mặt; căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW cùng Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ bao gồm trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm:

- UBKT Trung ương quyết định thực hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Huỳnh Đức Thơ.

- UBKT Trung ương đề nghị Bộ bao gồm trị, Ban Chấp hành Trung ương coi xét, thực hiện kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 cùng đồng chí Nguyễn Xuân Anh theo thẩm quyền.

2- Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã cho ý kiến một số vấn đề quan tiền trọng khác.

*

Trước đó, từ ngày 13 đến 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 17. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ bao gồm trị, túng bấn thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung thiết yếu sau:

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có những vi phạm, khuyết điểm sau:

- Chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tự phê bình với phê bình; vi phạm Quy định số 42 của Ban bí thư về nhiệm vụ với quan hệ công tác làm việc của thường trực tỉnh ủy, thành ủy với Quy chế làm cho việc của Thành ủy, đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo với sức chiến đấu của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Việc coi xét, quyết định luân chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và những quy định của Đảng.

- Không tráng lệ thực hiện thông tin kết luận số 156-TB/TW của Bộ chính trị và thông tin số 558-TB/UBKTTW của UBKT Trung ương vào việc khắc phục vi phạm về công tác làm việc quản lý, sử dụng đất đai. Đã ra một số quyết định ko đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật, gồm nội dung tương quan đến việc mang lại doanh nghiệp sử dụng đất công sản, triển khai dự án…

- Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, đo lường và tính toán lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị bên trên địa bàn Thành phố, để xảy ra nhiều vi phạm, tạo bức xúc trong nhân dân.

Xem thêm: Nhan Sắc Ngân Khánh Là Ai? Nhan Sắc Của Nữ Diễn Viên Xinh Đẹp Không Tuổi

- Quyết định chủ trương mang đến chỉ định thầu 4/6 dự án xây dựng trụ sở các cơ quan, vi phạm Luật Đấu thầu.

- Đồng ý tiếp nhận, sử dụng xe xe hơi do doanh nghiệp biếu, tặng sai quy định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng có các vi phạm, khuyết điểm sau:

- Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, đồng chí chịu trách nhiệm bao gồm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và những quy định của Đảng, đơn vị nước về công tác làm việc cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự gồm biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của đồng chí đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất vào Ban Thường vụ Thành ủy.

- Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên với Quy định những điều đảng viên không được làm.

- Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 02 đơn vị ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong buôn bản hội.

Đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó túng thư Thành ủy, túng thiếu thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch ubnd thành phố Đà Nẵng có những vi phạm, khuyết điểm sau:

- thuộc chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ năm ngoái -2020.

- Với trách nhiệm đứng đầu ubnd Thành phố, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác làm việc quản lý đất đai cùng trật tự đô thị.

- Chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền Thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Xuân Anh và đồng chí Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến đáng tin tưởng của tổ chức đảng với cá nhân, tạo bức xúc trong cán bộ, đảng viên với nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.