NGUYỄN THỊ KIM NGÂN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

TIỂU SỬ TÓM TẮT ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, NGUYÊN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam


TIỂU SỬ TÓM TẮT NGUYÊN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

*

Họ cùng tên:            Nguyễn Thị Kim Ngân

Tên hay gọi:   Nguyễn Thị Kim Ngân

Quê quán:   xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ được đào tạo:

+ giáo dục đào tạo phổ thông:      12/12

+ trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân siêng ngành tài chính- chi phí nhà nước

+ học tập hàm, học vị:             Thạc sĩ ghê tế

+ Lý luận chủ yếu trị:            Cử nhân bao gồm trị

+ ngoại ngữ:                     Tiếng Anh C

Khen thưởng: Huân chương Lao hễ Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba

Chức vụ:   - Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XI, XII                 - Ủy viên tw Đảng khóa IX, X, XI, XII; túng thiếu thư trung ương Đảng khóa XI

                 - quản trị Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

                 - Đại biểu Quốc hội khoá: XII, XIII, XIV

                 - Đại biểu Hội đồng quần chúng. # tỉnh tỉnh bến tre nhiệm kỳ: 1991-1995

Nơi làm việc: bên Quốc hội, hàng đầu đường Độc Lập, tía Đình, Hà Nội

Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội: TP. Cần Thơ

Đại biểu chăm trách: Trung ương

*   *   *   *   *

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Thời gian công tácChức danh, chức vụ, đơn vị chức năng công tác(Đảng, thiết yếu quyền, Đoàn thể)
Từ 8/1975 - 02/1976- nhân viên cấp dưới Văn cơ quan Kinh tài khu 8
Từ 3/1976 - 7/1978- Giải thể Khu, đưa về công sở Ty Tài bao gồm Bến Tre
Từ 8/1978 - 6/1983- Cán cỗ Phòng Tài vụ- Thu quốc doanh- Phó chống Tài vụ- Thu quốc doanh (bổ nhiệm 6/1983)
Từ 7/1983 - 4/1987- Phó chống Tổ chức- Hành chính- Tổng hợp
Từ 5/1987 - 9/1990

- Phó túng bấn thư Đảng ủy cơ quan

- phó giám đốc Sở Tài chính- trang bị giá

Từ 10/1990 - 9/1991

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên cơ

- túng thiếu thư Đảng ủy, Quyền giám đốc Sở Tài chính- thứ giá- Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh

Từ 10/1991 - 3/1995- tỉnh giấc ủy viên, túng thiếu thư Đảng ủy, chủ tịch Sở Tài chính- thứ giá- Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên cơ- Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao rượu cồn tỉnh
Từ 4/1995 - 3/2001- sản phẩm công nghệ trưởng bộ Tài chính; Ủy viên Ban cán sự Đảng: túng bấn thư Đảng ủy cơ quan bộ (từ 1996 mang đến 2002)- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế tài chính Trung ương (từ 1996-2002)
Từ 4/2001 - 8/2002

- tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần IX của Đảng cộng sản vn được bầu làm Ủy viên BCH trung ương Đảng khóa IX.

Bạn đang xem: Nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội

- sản phẩm trưởng cỗ Tài chính

Từ 9/2002 - 2/2006- Ủy viên BCH trung ương Đảng khóa IX- bí thư tỉnh ủy Hải Dương
Từ 3/2006 - 4/2006

- tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần X của Đảng cùng sản Việt Nam, liên tục được bầu làm Ủy viên BCH trung ương Đảng khóa X.

Xem thêm: Phân Tích Chùm Thơ Thu Của Nguyễn Khuyến, Về Ba Bài Thơ Thu Trong Tâm Hồn Nguyễn Khuyến

- đồ vật trưởng bộ Tài chính

Từ 5/2006 - 7/2007- Ủy viên BCH trung ương Đảng khóa X- bí thư Ban cán sự Đảng, đồ vật trưởng bộ Thương mại
Từ 8/2007 - 01/2011- Ủy viên BCH tw Đảng khóa X- bí thư Ban Cán sự Đảng, bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và Xã hội
Từ 01/2011 - 7/2011

- trên Đại hội đại biểu toàn nước lần XI của Đảng cùng sản Việt Nam, liên tục được bầu làm Ủy viên BCH trung ương Đảng khóa XI cùng được thai làm túng thiếu thư tw Đảng khóa XI

- bộ trưởng Bộ Lao động, yêu đương binh với Xã hội

Từ 07/2011 - 5/2013

- túng thư tw Đảng khóa XI

- trên Kỳ họp đồ vật nhất, Quốc hội khóa XII được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN

Từ 5/2013 - 01/2016

- Tại hội nghị lần vật dụng 7 Ban chấp hành trung ương khóa XI, được thai làm Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XI

- Phó chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN

Từ 01/2016

- trên Đại hội đại biểu vn lần XII của Đảng cùng sản Việt Nam, liên tiếp được bầu làm Ủy viên BCH trung ương Đảng khóa XII và Ủy viên Bộ chính trị khóa XII.

- Phó quản trị Quốc hội nước CHXHCNVN

- Ủy viên Bộ chính trị khóa XII

- tại Kỳ họp thiết bị 11, Quốc hội khóa XIII, bà được bầu làm chủ tịch Quốc hội nước cộng hòa làng hội nhà nghĩa việt nam và chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Bà trở thành nàng chính khách hàng Việt Nam đầu tiên giữ các cương vị này, đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện điều khoản tuyên thệ khi nhậm chức.

- Ủy viên Bộ chủ yếu trị khóa XII

- quản trị Quốc hội nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa việt nam khóa XIV