Ngành dầu khí lấy bao nhiêu điểm

Sinh viên tốt nghiệp ngành dầu khí ra trường bao gồm mức lương không hề nhỏ so với các ngành khác. Vậy, ngành dầu khí học tập gì, gồm tất cả khối nào? phần đông trường làm sao thi với xét tuyển chọn ngành dầu khí...

Ngành dầu khí thi khối nào?


Bạn đang xem: Ngành dầu khí lấy bao nhiêu điểm

1. Đại học tập Dầu Khí vn (Xét tuyển chọn Khối A siêng ngành kỹ thuật dầu khí. Điểm đầu vào những năm trước xấp xỉ 23 điểm)
2. Đại học tập Bách Khoa – Đại Học nước nhà TPHCM (Xét tuyển chọn khối A, A1 chuyên ngành kỹ thuật dầu khí. Điểm tuyển sinh ngành 21,5)
3. Đại học tập Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng (Xét tuyển chọn khối A chuyên ngành kỹ thuật dầu khí. Điểm đầu vào các năm trước xấp xỉ 19,5)
4. Đại học Mỏ Địa chất (Xét tuyển chọn khối A chuyên ngành nghệ thuật dầu khí. Điểm đầu vào những năm trước giao động 18)

Xem thêm: Vé Tàu Sài Gòn Nha Trang 5 Sao, Kinh Nghiệm Du Lịch Nhatrang Bằng Tàu Hỏa 5 Sao

*
report this ad
*
/div<2>/div<5>/div/div/a/img;pagepos:247;cwidth:280px;cheight:250px;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250;rend_px_area:70000;rcnt:1;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:70000;req_px_area:70000;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;scale_font:12px;scale_line_ht:17px;preserve_aspect_ratio:yes;min_scale_font_size:10;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:280px;;cheight:250px;;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250px;rend_px_area:70000;" cwidth="280"/>
*
/div<2>/div<6>/div/a<2>/img;pagepos:256;cwidth:50px;cheight:39px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39;rend_px_area:1950;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1950;req_px_area:1950;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:39px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39px;rend_px_area:1950;" cwidth="50"/>Tuyển sinh ngành bản vẽ xây dựng khối a01

/div<2>/div<6>/div/a<4>/img;pagepos:264;cwidth:50px;cheight:31px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31;rend_px_area:1550;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1550;req_px_area:1550;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:31px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31px;rend_px_area:1550;" cwidth="50"/>4 qui định thấm thía đúc rút từ đa số câu chuyện: Kẻ mạnh là kẻ sống!

/div<2>/div<6>/div/a<5>/img;pagepos:268;cwidth:50px;cheight:32px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:32;rend_px_area:1600;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1600;req_px_area:1600;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:32px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:32px;rend_px_area:1600;" cwidth="50"/>Câu chuyện tư duy khẳng định giàu nghèo trong tương lai


học tập nghề gì? những trường đại học ở tphcm những trường đại học ở thủ đô Học khối A xuất sắc nên lựa chọn ngành gì? khám phá ngành quản lí trị khách sạn học tập khối B tốt nên trọn trường nào? học tập khối C gồm bao gồm ngành học tập nào? học khối D xuất sắc nên chọn thi ngành gì?