ĐIỆN LỰC TRÀ VINH LỊCH CÚP ĐIỆN

*

Mời chúng ta tham khảo lịch cúp điện của năng lượng điện lực Trà Vinh nhằm sắpxếp công việc thuận tiện.

Bạn đang xem: Điện lực trà vinh lịch cúp điện

Lịch cúpđiện Điện Lực thành phố TràVinh

Điện lực

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện Lực tp Trà Vinh

16:14:00

18:14:00

SCADA

SCADA

Lịch hớt tóc điệnĐiện Lực cầu Ngang

Điện lực

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện Lực ước Ngang

08:00:00

11:00:00

Một phần ấp Lồ Ồ thôn Hiệp Mỹ Tây.

Cắt điện để ship hàng thi công những công trình trọng yếu quốc gia.

Điện Lực ước Ngang

08:00:00

11:00:00

Trạm biến đổi áp khu nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Thua- làng mạc Mỹ Long Nam.

Cắt điện để giao hàng thi công những công trình trọng điểm quốc gia.

Điện Lực cầu Ngang

08:00:00

11:00:00

Một phần ấp Lồ Ồ thôn Hiệp Mỹ Tây.

Cắt điện để giao hàng thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

Điện Lực mong Ngang

08:00:00

16:00:00

Ấp Thuận Hiệp xóm Thuận Hòa.

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện Lực ước Ngang

14:00:00

15:30:00

Một phần ấp Sóc Giụp làng mạc Long Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực mong Ngang

08:00:00

11:00:00

Ấp Khúc ngay và một trong những phần các ấp: loại Già, dòng Già Bến và một trong những phần ấp Đồng Cò thôn Hiệp Mỹ Đông. Một trong những phần ấp tía và 1 phần ấp bốn xã Mỹ Long Nam.

Cắt năng lượng điện để giao hàng thi công các công trình hết sức quan trọng quốc gia.

Điện Lực ước Ngang

13:00:00

14:50:00

Một phần ấp tô Lang thôn Long Sơn.

Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực cầu Ngang

15:00:00

16:00:00

Trạm trở thành áp nuôi trồng thủy sản Đỗ Văn Viềng- ấp Chợ thôn Hiệp Mỹ Tây.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực mong Ngang

13:00:00

16:00:00

Ấp Thuận Hiệp xã Thuận Hòa và một phần khóm Minh Thuận A thị trấn Cầu Ngang.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện Lực ước Ngang

09:10:00

11:15:00

Một phần ấp Hòa Lục xóm Hiệp Hòa.

Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện Lực mong Ngang

08:00:00

09:00:00

Một phần ấp bố So buôn bản Hiệp Hòa.

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện Lực ước Ngang

08:00:00

09:00:00

Trạm thay đổi áp xí nghiệp xay xát Kim Huê- ấp Kim Hòa xóm Kim Hòa.

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện Lực ước Ngang

11:30:00

13:00:00

Trạm biến đổi áp cấp cho nước buôn bản Thạnh Hòa Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện Lực cầu Ngang

09:10:00

11:30:00

Một phần ấp Trà Kim làng mạc Thuận Hòa.

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cụp điện Điện lực ước Kè

Lịch húi điệnĐiện Lực Trà Cú

Điện lực

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Trà Cú

14:30:00

15:00:00

Một phần Ấp Ô Rung- làng mạc Phước Hưng.

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

13:30:00

14:00:00

Một phần Ấp Xoài Lơ- xã giữ Nghiệp Anh. .

Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

08:45:00

09:15:00

Một phần Ấp làng mạc Chòi- thôn Ngãi Xuyên. .

Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

08:45:00

09:15:00

Một phần Ấp trạm- xã Phước Hưng

Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

11:00:00

11:30:00

Một phần Ấp Xoài Lơ- xã lưu Nghiệp Anh. .

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

10:15:00

10:45:00

Một phần Ấp Ô Rung- làng Phước Hưng.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

15:30:00

16:00:00

Một phần Ấp Ô Rung- xã Phước Hưng.

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

13:30:00

14:00:00

Một phần Ấp Bà Tây- xã Tập Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

08:45:00

09:15:00

Một phần Ấp Bà Tây- làng Tập đánh .

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

14:30:00

15:00:00

Một phần Ấp lưu lại Cừ- xã lưu giữ Nghiệp Anh. .

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

15:30:00

16:00:00

Một phần Ấp Bà Tây- thôn Tập đánh .

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

09:30:00

10:00:00

Một phần Ấp Đôn Chụm- xã Tân Sơn. .

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

16:30:00

17:00:00

Một phần Ấp Giồng bự B- thôn Định An. .

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

08:00:00

08:30:00

Một phần Ấp Bến Chùa- xóm Phước Hưng.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

16:30:00

17:00:00

Một phần Ấp Bà Tây- thôn Tập đánh .

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

08:00:00

08:30:00

Một phần Ấp trạm- làng mạc Phước Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

08:45:00

09:15:00

Một phần Ấp Chợ Trên- thôn Phước Hưng.

Xem thêm: Sang Mặt Bằng Vỉa Hè Buôn Bán Khu Dân Cư Đông Đúc Quận 5, Sang Quán & Cho Thuê Mặt Bằng Tphcm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

11:00:00

11:30:00

Một phần Ấp Bà Tây- thôn Tập Sơn.

Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

14:30:00

15:00:00

Một phần Ấp Giồng Tranh- xã Ngãi Xuyên. .

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

08:00:00

08:30:00

Một phần Ấp Chợ Trên- xã Phước Hưng.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

16:30:00

17:00:00

Một phần Ấp Xa Xi- buôn bản Ngãi Xuyên. .

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

11:00:00

11:30:00

Một phần Ấp Giồng Tranh- xã Ngãi Xuyên. .

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

16:30:00

17:00:00

Một phần Ấp Bến Chùa- xóm Phước Hưng.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

08:00:00

08:30:00

Một phần Ấp Bà Tây- làng Tập đánh .

Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

11:00:00

11:30:00

Một phần Ấp Chợ - thôn Phước Hưng.

Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

10:15:00

10:45:00

Một phần Ấp Chợ - làng mạc Phước Hưng.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

15:30:00

16:00:00

Một phần Ấp Chòm Chuối- buôn bản Phước Hưng.

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

10:15:00

10:45:00

Một phần Ấp Bến Chùa- làng Phước Hưng.

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

09:30:00

10:00:00

Một phần Ấp Chợ Trên- thôn Phước Hưng.

Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

11:00:00

11:30:00

Một phần Ấp Ô Rung- xóm Phước Hưng.

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

13:30:00

14:00:00

Một phần Ấp Chòm Chuối- làng mạc Phước Hưng.

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

09:30:00

10:00:00

Một phần Ấp Bến Chùa- làng Phước Hưng.

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

08:00:00

08:30:00

Một phần Ấp Xoài Thum- làng Ngãi Xuyên. .

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

15:30:00

16:00:00

Một phần Ấp lưu giữ Cừ- xã lưu giữ Nghiệp Anh. .

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

09:30:00

10:00:00

Một phần Ấp Ô Rung- buôn bản Phước Hưng.

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

13:30:00

14:00:00

Một phần Ấp Ô Rung- làng mạc Phước Hưng.

Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

14:30:00

15:00:00

Một phần Ấp Bà Tây- xã Tập sơn .

Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

10:15:00

10:45:00

Một phần Ấp ước Hanh- buôn bản Ngãi Xuyên. .

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

13:30:00

14:00:00

Một phần Ấp Giồng Tranh- buôn bản Ngãi Xuyên. .

Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

08:45:00

09:15:00

Một phần Ấp Bến Chùa- xã Phước Hưng.

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

10:15:00

10:45:00

Một phần Ấp Sóc Tro- xã An Quảng Hữu. .

Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

09:30:00

10:00:00

Một phần Ấp xã Chòi- làng Ngãi Xuyên. .

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

14:30:00

15:00:00

Một phần Ấp Chòm Chuối- xã Phước Hưng.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trà Cú

15:30:00

16:00:00

Một phần Ấp Ông Thìn- làng mạc Thanh Sơn. .

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điệnĐiện Lực tiểu Cần

Điện lực

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực tè Cần

13:00:00

14:00:00

Một phần Ấp Chợ, xã Tân Hùng, thị trấn Tiểu Cần

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực đái Cần

10:00:00

11:00:00

Một phần ấp Định Hòa, xã Long Thới, thị trấn Tiểu Cần

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực tiểu Cần

15:30:00

17:00:00

Tại trạm chuyên cần sử dụng NMXX Nguyễn Văn Hùm, Ấp Ô Ét, xã Phú Cần, thị xã Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực đái Cần

08:00:00

11:00:00

Một phần ấp Tân Thành Tây, xóm Tân Hòa, thị trấn Tiểu Cần

Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực đái Cần

14:00:00

15:30:00

Tại trạm chuyên cần sử dụng NMXX Đặng Văn Hùng, Ấp Đại Mong, thôn Phú Cần, huyện Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực tiểu Cần

07:30:00

11:30:00

Ấp Định Phú B, Định Phú C và một trong những phần ấp Định Phú A, thôn Long Thới, thị trấn Tiểu Cần

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch hớt tóc điệnĐiện Lực Thị buôn bản Duyên Hải

Điện lực

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực thị làng mạc Duyên Hải

13:00:00

17:00:00

Một phần khóm 1 phường 2 thị làng mạc Duyên Hải.

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực thị làng Duyên Hải

08:00:00

16:00:00

Một phần khóm 30/4, khóm Phước Bình phường 2 thị làng mạc Duyên Hải

Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực thị thôn Duyên Hải

08:00:00

09:00:00

Một phần ấp Cây da xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải.

Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực thị thôn Duyên Hải

08:00:00

16:00:00

Một phần ấp Cây da xã Hiệp Thạnh thị thôn Duyên Hải

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực thị thôn Duyên Hải

08:00:00

16:00:00

Một phần khóm Phước Bình phường 2 thị làng Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực thị thôn Duyên Hải

08:00:00

12:00:00

Một phần ấp Thống tuyệt nhất xã Long Toàn; Ấp Giồng Giếng, một trong những phần ấp rượu cồn Ông làng mạc Dân thị thành xã Duyên Hải.

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình hết sức quan trọng quốc gia.

Điện lực thị thôn Duyên Hải

09:00:00

10:30:00

Một phần ấp Cây domain authority xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải.

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực thị làng mạc Duyên Hải

08:00:00

09:00:00

Trạm chuyên sử dụng KNT Nguyễn Văn Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực thị thôn Duyên Hải

10:30:00

11:30:00

Một phần phần ấp 12 xã Long Hữu thị xã Duyên Hải.

Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực thị làng mạc Duyên Hải

08:06:00

11:20:00

TBA khách hàng

Thay MBA bị sự cố

Lịch húi điệnĐiện lực Càng Long

Lịch hớt tóc điệnĐiện lực Châu Thành

Lịch cụp điệnĐiện Lực Duyên Hải

Điện lực

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Duyên Hải

08:00:00

15:00:00

Một phần Ấp Long Khánh B, làng Long Khánh thị trấn Duyên Hải

Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Duyên Hải

08:00:00

11:30:00

Một phần Ấp Vĩnh Khánh, buôn bản Long Khánh huyện Duyên Hải

Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Duyên Hải

08:00:00

15:00:00

Một phần Ấp Long Khánh B, buôn bản Long Khánh thị trấn Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Duyên Hải

11:00:00

13:00:00

Một phần Ấp Rọ Say, Sóc Ruộng, Ấp Thốt vết xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải

Cắt năng lượng điện để ship hàng thi công các công trình trọng yếu quốc gia.

Điện lực Duyên Hải

13:00:00

16:30:00

Một phần Ấp Vĩnh Khánh, thôn Long Khánh thị xã Duyên Hải

Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Duyên Hải

08:00:00

11:30:00

Một phần Ấp Long Khánh B, Vĩnh Khánh, buôn bản Long Khánh thị xã Duyên Hải

Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Duyên Hải

13:00:00

16:30:00

Một phần Ấp Long Khánh B, thôn Long Khánh huyện Duyên Hải

Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp