CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

*

Lịch sử giao dịch PFL


Bạn đang xem: Công ty cổ phần dầu khí đông đô

Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTDD KL

6.8

-0.2 -2.86%

0.9

134,600

6.9

0.1 +1.47%

1.35

192,900

6.8

0.2 +3.03%

2.3

339,500

6.6

0.6 +10.00%

0.94

142,500

6

-0.5 -7.69%

1.17

194,800


*

*

Tiêu đề Q1/22 Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20

Doanh thu thuần

10.5

127

5

2.3

3

4.9

5.5

21.4

Giá vốn hàng bán

7

126.4

4.9

2.2

2.5

46.4

5.3

20

Lợi nhuận gộp

3.4

0.7

0.1

0.1

0.5

-41.5

0.3

1.4

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)

32.9

0.5

1.8

7.4

15.6

-845.6

4.8

6.7

Lợi nhuận tài chính

0.2

0.1

0

-0.1

-0.1

-6.8

-0.1

-5.6

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận khác

0

0.1

17.7

0.1

0

0.1

0.1

0.1

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1.3

-2.2

10.9

-2.2

-1.8

-50.3

-2.1

-7.2

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

0.9

-2.2

10.9

-2.2

-1.8

-50.3

-2.1

-7.2

Tỷ suất lợi nhuận ròng (%)

8.2

-1.7

219.6

-97.6

-60

-1,024.6

-37.9

-28


Xem đầy đủ
*
Trang trước
Trang sau
*
Tin về mã PFL

Kinh doanh bết bát, cổ phiếu PFL vẫn tăng phi mã


Nguyễn Thanh Cường

Cổ đông PFL chờ đến bao giờ?


Giáng Hoa
2

PVC - Đông Đô: Cổ phiếu "lau sàn", thua lỗ triền miên


Mai Lan
1

Một doanh nghiệp dầu khí để cổ đông mòn mỏi chờ đến… 10 năm để nhận cổ tức


Nguyễn Hoàng Tuấn

Xem thêm: Đây Là Nguyễn Thị Xuân Trang Con Gái Nguyễn Xuân Phúc Là Ai, Con Gái Nguyễn Xuân Phúc Là Ai

*
Sự kiện về mã PFL

PFL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022


PFL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông


PFL: Báo cáo tài chính quý 1/2022


PFL: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021


PFL: Báo cáo tài chính năm 2021


PFL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022


PFL: Báo cáo quản trị công ty năm 2021


PFL: Báo cáo tài chính quý 4/2021


PFL: CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Tiến Lộc đã bán 2.500.000 CP


PFL: CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Tiến Lộc đăng ký bán 2.500.000 CP


*
Giao dịch khối ngoại PFL

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ


Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6.80

0

0

0

0

0

--

6.90

0

0

0

0

0

--

6.80

0

0

0

0

0

--

6.60

0

0

0

0

0

--

6.00

0

0

0

0

0

--


*
Kế hoạch kinh doanh PFL

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ


# Kế hoạch 2022 Lũy kế đến Q1/2022 Đạt được

Doanh thu

-

10.5

-

Lợi nhuận trước thuế

-

1.3

-

Lợi nhuận sau thuế

-

0.9

-


*
Lịch chia cổ tức PFL
0 Bình luận

Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.