Trang chủ / Tư Vấn Luật / Luật Hình sự / Xác định tội danh HS / Tội cố ý gây thương tích Bộ luật Hình sự quy định hình phạt như thế nào?

Tội cố ý gây thương tích theo Bộ Luật Hình sự là hành vi cố ý của một hay nhiều chủ thể xâm phạm đến sức khỏe của người khác dưới các thương tích cụ thể, là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người khác. Ngày nay, số lượng tội phạm liên quan đến tội này ngày càng tăng và diễn biến phức tạp. Bài viết dưới đây cung cấp các quy định của pháp luật về tội cố ý gây thương tích giúp quý bạn đọc có thể bảo vệ được các quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

*

Xử lý hình sự cố ý gây thương tích

Mục Lục

Quy định chung về cố ý gây thương tích

Quy định chung về cố ý gây thương tích

Cố ý gây thương tích là hành vi làm tổnhại đến sức khỏe của người khác, được thể hiện dựa vào những thương tích cụ thể.

Đang xem: Cố ý gây thương tích cho người khác

Theo quy định của pháp luật hiện hànhtội cố ý gây thương tích phổ biến được chia thành các tội danh như sau:

Tội cố ý gây thương tíchđược quy định tại (Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017)Tội cố gây thương tích hoặcgây tổn hại cho sức khỏe người khác trong trạng thái tinh thần kích động mạnh(Điều 135 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017)Tội cố ý gây thương tíchhoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệchính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội (Điều 136Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017)Tội gây thương tích hoặcgây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ (Điều 137 BộLuật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017)

Tội cố ý gây thương tíchhoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Tội quy định tại Điều 134 BLHS 2015 có hành vi tác động tráipháp luật đến thân thể người khác gây thiệt hại dưới dạng thương tích hoặc sứckhỏe theo quy định của pháp luật

Dấu hiệu của tội phạm này như sau:

Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi trái pháp luật tác động đến thân thể của người khácHậu quả gây ra bởi hành vi là nguy hiểm cho xã hội, để lại thương tích cho nạn nhân gây suy giảm sức khỏe cho họ như rách cơ, dập lá lách, gãy tay, gãy chân…Là tội có cấu thành tội phạm vật chất nên hậu quả là dấu hiệu chính của định tội.Dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp phạm tội nguy hiểm quy định tại (Khoản 1 Điều 134 BLHS 2015)

Tội cố ý gây thương tíchhoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kíchđộng mạnh

Theo quy định tại Điều 135 BLHS 2015, là hành vi cố ý gâythương tích cho người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên trong trạng tháibị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra.

Dấu hiệu định tội của trường hợp này là:

Hành vi khách quan của tội phạm là cố ý tác động trái pháp luật đến thân thể người khác;Người phạm tội thực hiện hành vi trong trạng thái bị kích động mạnh;Nguyên nhân gây ra tinh thần kích động mạnh là do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra. Hậu quả thương tích gây ra từ 31% trở lên.

Tội cố ý gây thương tíchhoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệchính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

Tội phạm quy định tại Điều 136 BLHS 2015 được thực hiện trongtrường hợp vì bảo vệ lợi ích của nhà nước, tổ chức các nhân hoặc lợi ích củachính mình mà thực hiện hành vi chống trả trên mức cần thiết không phù hợp vớitính chất và mức độ nguy hiểm.

Hành vi khách quan của tội phạm cố ý tác động trái pháp luậtđến thân thể của người khác trong điều kiện:

Đang có hành vi tấn công nguy hiểm trái pháp luật diễn ra xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, tổ chức các nhân hoặc lợi ích của chính mình.Người phạm tội đã có hành vi phòng vệ trước sự tấn công của bị hại nhằm gạt bỏ sự tấn công.Hành vi phòng vệ vượt quá giới hạn cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm gây hậu quả thương tật từ 31% trở lên cho nạn nhân.

Tội gâythương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hànhcông vụ

Theo quy định tại Điều 137 BLHS 2015, là hành vi khi thựchiện công vụ mà sử dụng vũ lực ngoài những trường hợp được cho phép gây hậu quảthương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác.

Dấu hiệu của tội phạm được thể hiện như:

Nạn nhân của hành vi này là những người vi phạm pháp luật và bị người thi hành công bắt giữ. Cũng có trường hợp người bị hại không phải là người có hành vi phạm pháp nhưng bị xâm hại vì lỗi của người thi hành công vụ.Hành vi khách quan của tội phạm là sử dụng vũ lực ngoài những trường hợp được cho phép theo quy định như sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây hậu quả thương tật từ 31% trở lên cho nạn nhân.

*

Các tội về cố ý gây thương tích

Khác nhau quan trọng nhất giữa các tội danh trên là mục đích của người thực hiện hành vi, nó có ý nghĩa quan trọng để xác định người phạm tội thuộc vào loại tội danh nào và khung hình phạt ra sao. Tuy nhiên giới hạn giữa các tội danh này rất mong manh, dẫn đến có rất nhiều vụ án xác định sai tội danh là làm tổn hại nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của người phạm tội.

Mức hình phạt áp dụng đối với các tội danh cố ý gây thương tích

Thứ nhất, tội cố ý gây thương tích quy định (Điều 134 Bộ luật hình sự 2015), sửa đổi bổ sung năm 2017 (BLHS) bị các chế tài cụ thể như sau:

Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với người có hành vi cố ý gâythương tích bao gồm các hành cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏengười khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộcmột trong các trường hợp sau đây:

*

Mức phạt đối với hành vi cố ý gây thương tích cho người khác Dùng hung khí nguy hiểmhoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 2 người trở lên;Dùng a-xít sunfuric(H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác;Gây cố tật nhẹ cho nạnnhân;Phạm tội 02 lần trở lên;Đối với người dưới 16 tuổi,phụ nữ biết là đã có thai, người già yếu, ốm đay hoặc người khác không có khảnăng tự vệ;Đối với ông, bà, cha, mẹ,người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình;Có tổ chức;Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;Phạm tội trong thời gianđang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biệnpháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiệnbắt buộc;Thuê gây thương tích hoặcgây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hạu sức khỏe do đượcthuê;Có tính chất côn đồ;Tái phạm nguy hiểm;Đối với người đang thihành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Xem thêm: 【Hướng Dẫn】 Cách Trồng Và Chăm Sóc Lan Rừng Vào Chậu Cho Người Mới Tập Chơi

Ngoài ra, người phạm tội này có thể bịmức hình phạt như sau:

Bị phạt tù từ 02 năm đến05 năm khi phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác màtỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quyđịnh tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n, o Khoản 1 Điều này thì Bịphạt tù từ 04 năm đến 07 năm khi phạm tội gây thương tích hoặc tổn hại cho sứckhỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;Bị phạt tù từ 07 năm đến12 năm khi phạm tội gây thương tích hoặc thiệt hại cho sức khỏe người khác mà tỷlệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy địnhtại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n, o Khoản 1 Điều nàyBị phạt tù từ 10 năm đến15 năm khi phạm tội gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷlệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, nhưng không thuộc vào vùng mặt hoặc dẫn đếnchết người;

Bịphạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân trong trường hợp phạm tội mà dẫn đếnlàm chết hai (02) người trở lên hoặc gây thương tích, tổn hại cho sức khỏe cho02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 61% trở lên hoặcgây thương tích vào vùng mặt của ngườikhác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì

Lưu ý: người chuẩn bị phạm tội này, bịphạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Thứ hai, người phạm tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh được quy định tại Điều 135 BLHS 2015 thì bị các hình thức chế tài được quy định cụ thể như sau:

Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm đối với người cóhành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổnthương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh dohành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc với ngườithân thích của người đó.

Người phạm tội bị phạt tù từ 03 thángđến 02 năm nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 135BLHS cụ thể :

Phạm tội đối với 02 ngườitrở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể mỗi người từ 31% đến 60%;Gây thương tích hoặc hâytổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm trongtrường hợp phạm tội dẫn đến chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hạicho sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương của mỗi người 61% trởlên.

Thứ ba, người phạm tội cố ý gây thương tích do vượt quá phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội quy định tại Điều 136 BLHS thì bị các mức chế tài được quy định cụ thể như sau:

Bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm đối với người cóhành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệtổn thương cơ thể từ 31% đến 60% do vượt quá phòng vệ chính đáng hoặc do quá mứccần thiết bắt giữ người phạm tội.

Người phạm tội này nếu thuộc mộttrong các trường hợp quy định sau đây thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm, cụthể:

Đối với 02 người trở lênmà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;Gây thương tích hoặc hâytổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm trongrường hợp phạm tội dẫn đến chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại chosức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương của mỗi người 61% trở lên.

Thứ tư, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 137 BLHS thì bị các chế tài được quy định cụ thể như sau:

Bị phạt cải tạo khônggiam giữ đến 03 năm hoặc bị phat tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với người trongkhi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp mà pháp luật cho phépgây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương cơthể từ 31% đến 60%.Bị phạt tù từ 02 năm đến07 năm đối với người phạm tội gây tổn hại đối với 02 người trở lên, mà tỷ lệ tổnthương cơ thể từ 31% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe ngườikhác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trơ lên; gây thương tích đối với ngườidưới 16 tuổi, phụ nữ biết mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc ngườikhông có khả năng tự vệ.

Ngoài ra, người phạm tội cón có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Các tình tiết giảm nhẹtrách nhiệm hình sự theo quy định

Bên cạnh định khung hình phạt củatừng tội danh, khi xét xử vụ ánHình sự, Thẩm phán sẽ xem xét tới những căn cứ làm giảm hình phạt cho bị cáotheo quy định của pháp luật. Đó dựa trên chính sách khoan hồng và nhân đạo củanhà nước và Luật pháp.

Xem thêm: Clip Châm Biếm Tật Xấu ' Đi Nhậu Không Muốn Trả Tiền, Đi Ăn Không Muốn Trả Tiền

Theo quy định của Bộ Luật Hình sự, các tình tiết giảm nhẹluật định được quy định tại điều 51 BLHS:

Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tộiphạm;Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắcphục hậu quả;Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ ngườiphạm tội;Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vitrái pháp luật của nạn nhân gây ra;Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tựgây ra;Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà khôngphải do lỗi của mình gây ra;Phạm tội do lạc hậu;Người phạm tội là phụ nữ có thai;Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệtnặng;Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặckhả năng điều khiển hành vi của mình;Người phạm tội tự thú;Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải;Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có tráchnhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm;Người phạm tội đã lập công chuộc tội;v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất,chiến đấu, học tập hoặc công tác;Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sỹ, người cócông với cách mạng.Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiếtkhác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệuđịnh tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khiquyết định hình phạt

Như vậy, khi làm việc với cơ quan chức năng,người phạm tội phải thành khẩn khai báo và hợp tác để được hưởng chính sáchkhoan hồng của nhà nước. Bên cạnh đó, cần có sự tham gia của Luật sư bào chữacho bị cáo. Việc góp mặt của luật sư khi tham gia vụ án với tư cách người bàochữa không chỉ xác định chính xác tội danh mà còn khai thác tối đa các tìnhtiết giảm nhẹ hình phạt cho bị can, bị cáo.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Công ty Luật Long Phan PMT về vấn đề liên quan đến tội cố ý gây thương tích theo quy định của Bộ luật Hình sự .Trường hợp quý bạn đọc có nhu cầu tìm luật sư tư vấn luật hình sự vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline bên dưới để được hỗ trợ. Chân thành cảm ơn.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *