Chuyển câu chủ động sang câu bị động

Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn nắm được không thiếu thốn những kỹ năng và kiến thức liên quan cho Câu chủ động - Câu bị động


Ngữ Pháp hết sức quan trọng | Unit 3: Active/ Passive - công ty Động Bị Động

I. Kết cấu câu bị động

Câu chủ động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

 

(Chủ ngữ + dạng của đụng từ “to be” + Động từ ở dạng phân tự 2)

Câu dữ thế chủ động ở dạng thì nào, họ chia đụng từ “to be” theo như đúng dạng thì đó. Họ vẫn bảo vệ nguyên tắc chủ ngữ số nhiều, rượu cồn từ to BE được chia ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. (Họ sẽ trồng một cái cây ở trong vườn.)

S1 V O

➤ A tree was planted in the garden (by them). 

(Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) giữ ý: “By them” bao gồm thể bỏ đi vào câu.

Bạn đang xem: Chuyển câu chủ động sang câu bị động

 

Nếu là loại động từ tất cả 2 tân ngữ, mong mỏi nhấn mạnh vào tân ngữ nào bạn ta đưa tân ngữ đó lên thống trị ngữ nhưng thường thì chủ ngữ hợp lí của câu thụ động là tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book khổng lồ him = He was given a book (by me).

*** giữ ý chung:

1. Nếu S vào câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được loại bỏ trong câu bị động

Ví dụ: Someone stole my motorbike last night. (Ai đó đem trộm xe vật dụng của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe sản phẩm công nghệ của tôi đã bị mang trộm đêm qua.)

2. Nếu là fan hoặc thiết bị trực tiếp tạo ra hành động thì dùng "by", nhưng gián tiếp gây ra hành động thì dùng "with"

II. Thay đổi câu dữ thế chủ động sang tiêu cực trong thì tiếng Anh (Tense)

Công thức đưa câu dữ thế chủ động sang câu bị động chúng ta học theo bảng tiếp sau đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going to lớn + V-infi + O

S + am/is/are going lớn + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

 

Dưới đấy là cách đưa từ thể chủ động sang thể bị động cho 12 dạng thì trong giờ đồng hồ Anh. Ví dụ vận dụng với đụng từ "buy" (mua) đã giúp các bạn có cái nhìn tổng quan tuyệt nhất nhé:

Dạng thì

Thể công ty động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng lớn + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì hiện tại đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì lúc này tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì lúc này hoàn thành

Have/has buying

Have/has been buying

Thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì thừa khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá trang bị tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ trả thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ chấm dứt tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai trả thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

 

Các bước chuyển đổi từ câu dữ thế chủ động sang câu bị động

Bước 1: Xác định tân ngữ trong câu công ty động, đưa thành chủ ngữ câu bị động.

Bước 2: Xác định thì (tense) trong câu dữ thế chủ động rồi vận động từ về thể thụ động như khuyên bảo ở trên.

Bước 3: Chuyển đổi công ty ngữ trong câu dữ thế chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những chủ ngữ ko xác định bạn có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Công thức gửi câu chủ động sang bị động

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona to lớn his birthday các buổi party last night.

➤ Fiona was invented to John"s birthday các buổi tiệc nhỏ last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*

*** chú ý khi đưa sang câu bị động

1. Các nội rượu cồn từ (Động từ ko yêu cầu 1 tân ngữ nào) không được sử dụng ở bị động.

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi công ty ngữ phụ trách chính của hành động cũng không được gửi thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ dấn lãnh trách nhiệm)

Nếu là fan hoặc đồ dùng trực tiếp tạo ra hành vi thì sử dụng by nhưng lại nếu là đồ gián tiếp gây ra hành động thì cần sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Trong một số trường đúng theo to be/to get + P2 trọn vẹn không sở hữu nghĩa thụ động mà với 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà nhà ngữ đang chạm mặt phải.

Could you please kiểm tra my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ vấn đề chủ ngữ tự có tác dụng lấy

The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. Số đông sự biến hóa về thời cùng thể đều nhằm mục tiêu vào động từ to lớn be, còn phân trường đoản cú 2 duy trì nguyên.

to be made of: Được làm bởi (Đề cập đến cấu tạo từ chất làm bắt buộc vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được làm ra từ (đề cập mang đến việc nguyên vật liệu bị biến hóa khỏi trạng thái lúc đầu để tạo nên sự vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bởi (đề cập mang lại quá trình làm ra vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.

to be made with: Được có tác dụng với (đề cập mang đến chỉ một trong những nhiều gia công bằng chất liệu làm yêu cầu vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Minh bạch thêm về cách dùng marry với divorce trong 2 thể: dữ thế chủ động và bị động.

Khi không tồn tại tân ngữ thì người Anh ưa dùng get maried cùng get divorced trong dạng informal English.

Lulu & Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu and Joe married last week. (formal)

After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they dovorced. (formal)

Sau marry và divorce là một tân ngữ thẳng thì không có giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going to divorce Carola

To be/ get married/ to smb (giới trường đoản cú “to” là bắt buộc)

She got married to lớn her childhood sweetheart.

He has been married khổng lồ Louisa for 16 years và he still doesn’t understand her.

III. Những dạng trong câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã đến anh ấy một quả táo.)

O1 O2

➤ An táo apple was given to lớn him. (Một trái táo đã được trao đến anh ta.)

➤ He was given an hãng apple by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một quả táo)

Ví dụ 2: He sends his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của các động từ tường thuật

Các hễ từ trần thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: nhà ngữ; S": công ty ngữ bị động

O: Tân ngữ; O": Tân ngữ bị động

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S" + V" + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + lớn V"

People say that he is very rich.→ He is said khổng lồ be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S" + V"

People say that he is very rich.

Xem thêm: Top 5 Quán Cơm Bình Dân Ngon Ở Hà Nội 30K Cũng Hoành Tráng Lắm Chứ Bộ

→ It"s said that he is very rich.

Câu nhờ vả với những động từ have, get, make có thể được đổi qua câu thụ động với cấu trúc

3. Câu dữ thế chủ động là câu nhờ vả

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ nam nhi mua 1 cốc cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to lớn V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made lớn cut by the hairdresser.(Suzy nhờ vào thờ làm cho tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to lớn V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband lớn clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ ck dọn giúp công ty bếp)

 

4. Câu dữ thế chủ động là câu hỏi

- Thể tiêu cực của thắc mắc Yes/No

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S" + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? → Is your room cleaned(by you)?(Con đã dọn phòng chưa đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S" + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook to lớn my desk?→ Can you notebook be brought to my desk?(Em có thể mang vở lên nộp mang lại tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S" + be + V3/-ed + by + O"?

Can you move the chair? → Can the chair be moved(Chuyển chiếc ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S" + been + V3/-ed + by + O"?

Has she done her homework? → Has her homeworkbeen done (by her)? (Con bé đã làm bài tập kết thúc chưa?)

5. Tiêu cực với các động trường đoản cú chỉ quan lại điểm, ý kiến

Một số rượu cồn từ chỉ quan lại điểm chủ ý thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…

(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi fan nghĩ anh ta lấy cắp chi phí của bà bầu anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought khổng lồ have stolen his mother’s money.

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan lại là các động từ chỉ nhận thức của con người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai đó đang có tác dụng gì)Ai đó chứng kiến người khác làm cái gi và chỉ thấy một phần của hành vi hoặc 1 hành động đang ra mắt bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ vẫn đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy sẽ đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó làm gì)Ai đó chứng kiến người khác làm cái gi từ đầu đến cuối.

Ví dụ:

- I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard to cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây cây viết xuống)

- Thể đậy định:

Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: do not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy sản phẩm này)

*

IV. BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG

Để rèn luyện kiến thức và kỹ năng thể bị động trong giờ Anh họ đã học tập ở trên. Hiện giờ các chúng ta cùng làm một số bài tập sau cùng hãy đánh giá lại đáp án bài tập đã làm ở phía dưới nhé! ( giữ ý: ko xem đáp án trước lúc làm bài tập)

Bài 1: gửi câu sau thanh lịch câu bị động

1. Was this beautiful dress bought by Mary?

2. These old pictures won"t be hung in the living room(by me).

3. This factory wasn"t built (by the Greens) during the Second World War.

4. This house and these cars are going to lớn be painted for Chrismas day by the Greens.

5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people).

6. How many languages are spoken in Canada(by them)?

7. Have above sentences been finished?

Bài 2: chuyển câu sau sang câu bị động

1. John gets his sister to clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going to lớn have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist check my teeth.

7. She will have Peter wash her car tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 3: mang đến dạng đúng của đụng từ trong ngoặc

1. Toshico had her car (repair) .............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... A composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... Lớn the university.

6. Maria is having her hair (cut) ......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)...........................his luggage to his car?

V. Đáp án

Bài 1:

1. Was this beautiful dress bought by Mary?

2. These old pictures won"t be hung in the living room(by me).

3. This factory wasn"t built (by the Greens) during the Second World War.

4. This house và these cars are going lớn be painted for Chrismas day by the Greens.

5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people).

6. How many languages are spoken in Canada(by them)?

7. Have above sentences been finished?

Bài 2: 

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going to lớn have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her car washed tomorrow.

8. They have the story told again.

Bài 3:

1. Repaired

2. Lớn type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry 

Trên đây là kiến thức bài học kinh nghiệm về câu bị động trong giờ đồng hồ Anh hi vọng sẽ giúp các bạn cũng có thể học tiếng Anh được công dụng hơn! nếu trong quy trình học chúng ta có bất kể thắc mắc hay trở ngại gì chớ quên comment dưới bài viết để được nhóm ngũ cô giáo và siêng môn Anh ngữ Ms Hoa hỗ trợ nhé! ^^