Cải Cách Ruộng Đất Ở Việt Nam

Cục công nghệ thông tin, cỗ Tư pháp trân trọng cảm ơn Quý người hâm mộ trong thời hạn qua sẽ sử dụng hệ thống văn phiên bản quy phạm pháp luật tại add http://www.mayphatdienvogia.com.vn/pages/vbpq.aspx.

Bạn đang xem: Cải cách ruộng đất ở việt nam

Đến nay, nhằm ship hàng tốt hơn nhu yếu khai thác, tra cứu giúp văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật từ trung ương đến địa phương, Cục technology thông tin vẫn đưa các đại lý dữ liệu non sông về văn phiên bản pháp pháp luật vào thực hiện tại showroom http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx để thay thế cho hệ thống cũ nói trên.

Cục technology thông tin trân trọng thông báo tới Quý độc giả được biết và hy vọng rằng cơ sở dữ liệu non sông về văn bạn dạng pháp nguyên tắc sẽ tiếp tục là add tin cậy nhằm khai thác, tra cứu giúp văn bạn dạng quy phạm pháp luật.

Trong quá trình sử dụng, công ty chúng tôi luôn hoan nghênh mọi chủ ý góp ý của Quý người hâm mộ để các đại lý dữ liệu nước nhà về văn bản pháp quy định được trả thiện.

Ý kiến góp ý xin gởi về Phòng tin tức điện tử, Cục technology thông tin, cỗ Tư pháp theo số điện thoại 046 273 9718 hoặc địa chỉ thư điện tử banbientap
mayphatdienvogia.com.vn .


*
Thuộc tính
*
Lược đồ
*
Bản in
QUỐC HỘI
Số: ko số
VIỆT phái mạnh DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1953
LUậT

LUẬT

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

 

CHƯƠNG I

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

Điều 1. - mục tiêu và ý nghĩa sâu sắc cải bí quyết ruộng đất là:

Thủ tiêu quyền chiếm dụng ruộng đất của thực dân Pháp cùng của đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam, xoá bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất của thống trị địa chủ,

Để thực hiện chính sách sở hữu ruộng đất của nông dân,

Để hóa giải sức tiếp tế ở nông thôn, tăng nhanh sản xuất nông nghiệp và mở đường mang đến công thương nghiệp phân phát triển,

Để cải thiện đời sống của nông dân, tu dưỡng lực lượng của nhân dân, lực lượng của phòng chiến,

Để tăng nhanh kháng chiến, ngừng giải chống dân tộc, củng cố chính sách dân người sở hữu dân, phát triển công cuộc con kiến quốc.

 

CHƯƠNG II

TỊCH THU, TRƯNG THU, TRƯNG sở hữu RUỘNG ĐẤT

 

MỤC I

ĐỐI VỚI RUỘNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ CỦA ĐẾ QUỐC

XÂM LƯỢC KHÁC; CỦA ĐỊA CHỦ VIỆT GIAN, PHẢN ĐỘNG,

CƯỜNG HÀO GIAN ÁC.

Điều 2. - Tịch thu toàn bộ ruộng khu đất và tài sản của thực dân Pháp cùng của đề quốc xâm lược khác.

Điều 3. - Đối cùng với địa chủ Việt gian, bội phản động, cường hào gian ác, thì tuỳ tội nặng trĩu nhẹ nhưng mà tịch thu cục bộ hoặc một phần ruộng đất, trâu bò, nông cụ, lương thực thừa, thành công thừa và tài sản khác.

Phần không tịch thu thì trưng thu.

 

MỤC II

ĐỐI VỚI RUỘNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN CỦA NHÂN SĨ DÂN CHỦ, ĐỊA CHỦ

KHÁNG CHIẾN, ĐỊA CHỦ THƯỜNG.

Điều 4. - Đối với nhân sĩ dân chủ, địa chủ phòng chiến, địa chủ thường, thì:

Trưng thu tổng thể ruộng đất hiện bao gồm cùng trâu trườn và nông cụ.

Không chạm đến gia tài khác.

Giá trưng sở hữu ruộng đất là giá chỉ sản lượng trung bình hàng năm của ruộng khu đất trưng mua.

Giá trưng cài đặt trâu bò, nông cầm là giá thị trường ở địa phương.

Giá trưng cài đặt được trả bởi một nhiều loại công phiếu riêng.

Công phiếu ấy được trả lãi 1,5 xác suất mỗi năm.

Sau thời hạn mười năm vẫn hoàn vốn.

 

MỤC 3

ĐỐI VỚI RUỘNG ĐẤT CỦA ĐỊA CHỦ ĐÃ PHÂN TÁN.

Điều 5. - tự ngày phát hành sắc lệnh giảm tô (14 tháng 7 năm 1949) đến ngày phát hành sắc lệnh phát hễ quần bọn chúng triệt để giảm tô (12 tháng tư năm 1953), việc phân tán ruộng khu đất của địa chủ với mục tiêu trốn tránh nhan sắc lệnh sút tô và sắc lệnh thuế nông nghiệp, là không bao gồm đáng.

Đối cùng với ruộng đất của địa chủ đã phân tán trong trường hợp đề cập trên, thì hành xử như sau:

1) Ruộng đất vẫn phân tán vào tay địa chủ thì tịch thu, trưng thu hoặc trưng mua tuỳ ngôi trường hợp, như đã nguyên tắc ở điều 3 với điều 4.

Giá trưng mua ruộng khu đất phân tán nói trên là nguyên giá cơ hội mua.

Giá trưng mua này được trả cho địa chủ đã sở hữu ruộng đất phân tán bởi công phiếu.

2) Ruộng đất đang phân tán vào tay phú nông thì trưng sở hữu theo nguyên giá dịp mua.

Giá trưng cài đặt sẽ mua trả góp trong thời hạn không thật năm năm, bằng tiền giỏi hiện vật.

3) Ruộng đất đã phân tán vào tay trung nông thì coi kia là việc trong nội bộ nông dân lao động, sử dụng lối thuyết phục mà đàm phán một cách thoả thuận, nhằm trung nông tự động nhường lại mang đến nông dân không tồn tại ruộng khu đất hoặc thiếu thốn ruộng đất.

Khi trung nông nhường lại, thì phải đảm bảo cho bọn họ còn số diện tích s không bên dưới mức bình quân chiến hữu bây chừ của trung nông vào xã.

Trung nông dường ruộng khu đất được cơ quan chính phủ đền bù bằng tiền tuyệt hiện thiết bị theo nguyên giá thời gian mua.

4) Ruộng đất đã phân tán vào tay xấu cố nông thì không va đến.

5) Ruộng đất đã phân tán vào tay tư sản dân tộc thì trưng cài theo nguyên giá lúc mua.

Giá trưng download sẽ trả góp trong thời hạn không thực sự năm năm, bởi tiền tuyệt hiện vật.

6) Ruộng đất đã phân tán vào tay những tầng lớp tiểu tư sản, thì thuyết phục họ tự động nhường lại đến nông dân không tồn tại ruộng khu đất hoặc thiếu ruộng đất.

Nếu họ không đủ sống cùng với nghề chính, thì phải đặt lại đến họ 1 phần ruộng đất để bù mang lại họ đủ sống.

Người nhường ruộng đất được cơ quan chính phủ đến bù bởi tiền tốt hiện đồ vật theo nguyên giá thời điểm mua.

Điều 6. - từ ngày phát hành sắc lệnh phát động quần chúng thực hiện giảm tô (12 tháng bốn năm 1953), những bài toán phân tán ruộng đất phi pháp của địa chủ mọi không được thừa nhận.

Ruộng khu đất địa công ty phân tán bất hợp pháp bị tịch thu.

Địa công ty trái phép bắt buộc bồi thường xuyên thiệt hại cho những người đã thừa nhận ruộng khu đất phân tán đó.

Điều 7. - ni xó bỏ nợ nhưng nông dân lao động và những tầng lớp nghèo sinh hoạt nông thôn đã vay của địa chủ.

Điều 8. - ni xoá quăng quật độc quyền mặt đại dương và khúc sông.

 

MỤC 4

ĐỐI VỚI RUỘNG ĐẤT CÔNG VÀ NỬA CÔNG NỬA TƯ

VÀ RUỘNG ĐẤT CỦA TÔN GIÁO.

Điều 9.- Trưng thu:

- Công điền, công thổ;

- Ruộng phe, ruộng giáp, ruộng xóm; ruộng tư văn, bốn vũ, lộc điền; ruộng hậu, ruộng họ, ruộng môm sinh, v.v..

- Ruộng đất của các đoàn thể.

Điều 10. - Ruộng khu đất của tôn giáo (Nhà Chung, công ty chùa, thánh thất, tu viên, v.v...) thì trưng thu với trưng mua.

Trường hợp bao gồm mua chính đại quang minh thì trưng mua.

 

MỤC 5

ĐỐI VỚI CÁC LOẠI RUỘNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN KHÁC.

RUỘNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN CỦA ĐỊA CHỦ KIÊM NHÀ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP

VÀ CỦA NHÀ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP KIÊM ĐỊA CHỦ.

Điều 11. - Để khuyến khích cung ứng và phát triển tài chính quốc dân, công thương nghiệp được bảo hộ.

Không va đến công thương nghiệp nghiệp của địa chủ.

Không va đến đất đại trực tiếp sử dụng vào việc kinh doanh công yêu đương nghiệp.

Những ruộng đất khác của địa nhà kiêm nhà công thương nghiệp và của phòng công mến nghiệp kiêm địa nhà thì trưng mua.

Ruộng đất cùng tài sản của các người gồm ít ruộng đất phát canh hoặc thuê bạn làm.

Điều 12. - những người dân có không nhiều ruộng đất, nhưng vị tham gia công tác kháng chiến, vày thiếu mức độ lao động, vày bận làm cho nghề khác mà phải phát canh hoặc thuê fan làm, thì không xem như là địa chủ.

Không va đến ruộng đất và gia tài của họ.

Ruộng khu đất và tài sản của phú nông.

Điều 13. - kinh tế tài chính phú nông được bảo tồn.

Không đụng đến ruộng đất, trâu bò, nông chũm và gia sản khác của phú nông.

Ruộng đất và gia sản của trung nông

Điều 14. - bảo hộ ruộng đất, trâu bò, nông vậy và gia sản khác của trung nông.

Trung nông thiếu thốn ruộng đất được phân chia thêm ruộng đất.

 

MỤC 6

ĐỐI VỚI RUỘNG VẮNG CHỦ VÀ RUỘNG ĐẤT BỎ HOANG

 

RUỘNG ĐẤT VẮNG CHỦ

Điều 15. - Trưng thu ruộng đất của địa công ty không rõ tông tích.

Điều 16. - Đối với ruộng khu đất của địa chủ vắng mặt do tham tối ưu tác đao binh và của địa nhà tản cư sống vùng tự do thoải mái mà không hẳn là Việt gian, bội phản động, cường hào gian ác, thì trưng mua.

Điều 17. - Đối với ruộng khu đất ở vùng thoải mái của địa chủ hiện thời ở vùng lâm thời bị chiếm, thì tuỳ thái độ chính trị của từng fan mà tịch thu, trưng thu hoặc trưng mua.

Nếu là Việt gian, bội nghịch động, cường hào gian ác, thì hành xử như đã nguyên lý ở điều 3.

Nếu không phải là Việt gian, làm phản động, cường hào gian ác, thì trưng mua, như đã phương pháp ở điều 4.

 

RUỘNG ĐẤT BỎ HOANG

Điều 18. - Trưng thu ruộng đất của địa chủ quăng quật hoang bất cứ vì nguyên nhân gì.

Ruộng đất không phải của địa nhà mà bỏ phí quá nhị năm không tồn tại lý do quang minh chính đại thì trưng thu.

 

MỤC 7

ĐỐI VỚI RUỘNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN CỦA NGOẠI KIỀU.

Điều 19. - Về nguyên tắc, nước ngoài kiều không tồn tại quyền sở hữu ruộng đất ở Việt Nam.

Ngoại kiều được phép thực hiện ruộng đất ở Việt Nam.

Ngoại kiều nông dân tự trước đến thời điểm này sống sinh hoạt nông xóm về nghề cày cấy, trồng trọt, nếu có tác dụng mọi mệnh lệnh như người nước ta thì được quyền cài đặt ruộng đất.

Điều 20. - Đối cùng với địa chủ ngoại kiều bắt tay hợp tác với địch hay là phản động, cường hào gian ác, thì tịch thu toàn bộ hoặc 1 phần ruộng đất với tài sản, tuỳ tội nặng nề nhẹ.

Xem thêm: Cách Làm Thịt Chua Thanh Sơn Phú Thọ Cho Ngày Tết, Cách Làm Thịt Chua Ngon Chuẩn Đơn Giản

Phần không tịch thu thì trưng mua.

Đối cùng với địa nhà ngoại kiều không hợp tác ký kết với địch, chưa phải là phản bội động, cường hào gian ác, thì trưng mua toàn thể ruộng đất, trâu trườn và nông cụ.

 

CHƯƠNG III

CÁCH chia RUỘNG ĐẤT

 

MỤC 1

RUỘNG ĐẤT, TÀI SẢN CHIA, VÀ RUỘNG ĐẤT, TÀI SẢN KHÔNG CHIA.

Điều 21. - Trừ trường hợp nguyên tắc ở điều 22, rất nhiều thứ tịch thu, trưng thu, trưng mua gần như chia đến công dân:

1) Ruộng đất, trâu bò, nông gắng và gia tài khác.

2) Đồi, sân vườn trồng cây ăn uống quả, trồng chè, chẩu, cọ, sơn, dó, v.v...

Gặp trường hợp phân chia mà ăn hại cho tiếp tế thì không chia.

Nếu không chia, thi do chính quyền quản lý, hoặc tổ chức chính quyền giao đến chủ cũ quản lí lý.

Điều 22. - phần đông thứ không chia:

1) Ruộng đất trồng trọt bằng máy móc; đồn điền trồng cà phê, cao su đặc hoặc trồng cây công nghiệp khác; vườn trồng cây nạp năng lượng quả bằng kỹ thuật tiến bộ; đồn điền thí nghiệm, kho bãi phi lao làm việc bờ biển, v.v...

2) Rừng núi lớn, hầm mỏ; hồ lớn, sông ngòi, dự án công trình thuỷ lợi, đê điều; khu đất ở ven con đường xe lửa, con đường xá, đất thuộc các đô thị, thị trấn, đất cần sử dụng vào những công trình tiện ích chung, v.v...

3) Cảnh vật có tiếng trong định kỳ sử, hoặc có giá trị về văn hoá, lâu đài, đền, miếu; giấy tờ tài liệu chủ yếu trị và văn hoá, v. V..., nghĩa trang và lăng tẩm, v.v...

Đất đai, thành quả và gia tài kể trên là ở trong phòng nước với của chung nhân dân, do chính quyền quản lý.

Điều 23. - trong những khi chia phải đặt lại sinh hoạt mỗi xã một vài ruộng đất để cần sử dụng vào những việc sau đây: đón yêu đương binh về làng; dự phòng sau này chia cho những người ở xa về; có tác dụng trụ sở mang đến cơ quan, làm trường học tập v.v...

Điều 24. - Ruộng đất vì chưng nông dân và các tầng lớp dân chúng lao động khác khai thác từ bí quyết mạng tháng Tám ở trong quyền sở hữu của không ít người đang có công khai phá.

Không được chạm đến ruộng khu đất đó.

 

MỤC 2

NGƯỜI ĐƯỢC CHIA.

Điều 25. - các người tiếp sau đây được chia:

1) Nông dân không có ruộng khu đất hoặc thiếu thốn ruộng đất: bần cố nông cùng trung nông thiếu hụt ruộng đất.

Phú nông làm cho tá điền thiếu thốn ruộng đất cũng được chia.

2) Đối với những tầng lớp nghèo sống nông làng (người làm cho nghề thủ công, tín đồ làm mặt hàng xay sản phẩm xáo, người buôn thúng, bán mẹt, người làm nghề đánh cá, người làm nghề từ bỏ do, v.v...), nếu như không đủ sống và gồm sức cày cấy, thì được chia một trong những phần để bù thêm cho đủ sống.

3) những người sau đây, nếu mái ấm gia đình họ nghỉ ngơi nông thôn với thuộc hạng được chia, thì được chia 1 phần ngang cùng với phần chia cho nông dân:

a) Liệt sĩ, quân nhân biện pháp mạng, yêu thương binh, bệnh dịch binh.

b) Cán bộ chính quyền và đoàn thể; nhân viên phục vụ kháng chiến, công nhân những xí nghiệp quốc doanh.

4) người công nhân thất nghiệp, và gia đình họ sinh sống nông thôn, nếu không có nghề khác nhằm sống và tất cả sức cày cấy, thì được chia.

5) những người dân tản cư về nông thôn, còn nếu như không đủ sống, có sức cày cấy, yêu mong được chia, cùng nông dân vị trí họ tản cư đồng ý, thì cũng rất được chia.

Họ chỉ được phép thực hiện mà không tồn tại quyền tải ruộng đất được chia.

6) nhà Chung, đơn vị chùa, từ mặt đường họ, và những cơ quan tôn giáo khác, được để lại một trong những phần ruộng khu đất để sử dụng vào câu hỏi thờ cúng.

Phần ruộng khu đất ấy vày nhân dân địa phương bình nghị cùng Uỷ ban loạn lạc Hành bao gồm tỉnh xét định.

Trường hợp quan trọng quan trọng bởi cấp bên trên quyết định.

Những tín đồ làm nghề tôn giáo, còn nếu không đủ sống, có sức cấy cày và yêu cầu, thì được chia một trong những phần ruộng đất ở địa điểm họ hoạt động, hoặc nghỉ ngơi quê tiệm họ.

7) thân sĩ dân chủ, địa chủ phòng chiến, địa công ty thường, và mái ấm gia đình của họ, được chia một trong những phần xấp xỉ với phần phân chia cho nông dân.

Nhân sĩ dân chủ, địa chủ tao loạn được chiếu thế một giải pháp thích đáng.

8) Việt gian, bội phản động, cường hào độc ác bị xử phạt trên năm năm tù thì ko được chia; từ thời điểm năm năm tù đọng trờ xuống thì được chia.

Gia đình bọn họ vẫn được chia.

9) mái ấm gia đình ngụy binh sống nông thôn thuộc hạng được chia, thì cũng rất được chia.

Ngụy binh cũng khá được chia 1 phần ruộng đất. Mà lại khi chúng ta chưa bỏ hàng ngũ ngụy quân quay trở lại với Tổ quốc, thì ruộng đất ấy bởi vì Uỷ ban loạn lạc Hành bao gồm hay Nông Hội xã tạm thời giữ.

10) nước ngoài kiều và gia đình họ, nếu không có nghề đủ sống, có sức cày cấy, và yêu cầu, thì được chia một trong những phần ruộng đất.

MỤC 3

NGUYÊN TẮC CHIA.

Điều 26. - qui định chia là:

- Thiếu các chia nhiều, thiếu thốn ít chia ít, rất đầy đủ không chia;

- phân tách trên cơ sở nguyên canh, rút các bù ít, rút giỏi bù xấu,

rút ngay sát bù xa;

- phân tách theo nhân khẩu chứ không theo sức lao động;

- rước số diện tích s bình quân và số sản lượng trung bình ở địa phương làm cho tiêu chuẩn để chia;

- chia theo đơn vị chức năng xã; song nếu xã ít fan nhiều ruộng, thì rất có thể san sẻ một trong những phần cho làng khác không nhiều ruộng các người, sau thời điểm đã chia đủ đến nông dân vào xã.

Điều 27. - trong những lúc chia ruộng đất, nên chiếu thế đến quyền hạn của tá điền trung nông.

Khi rút phần ruộng đất cơ mà tá điền trung nông sẽ cày cấy, thì phải kê lại đến họ một phần; phần ruộng đất vướng lại cộng cùng với số ruộng đất tư của mình phải nhiều hơn thế nữa số bình quân được phân tách một ít và không thật số bình quân sở hữu của mỗi nhân khẩu vào xã.

Điều 28. - Liệt sĩ, quân nhân bí quyết mạng, yêu mến binh, bệnh binh được ưu đãi trong lúc chia.

Gia đình của họ được chiếu cố.

Điều 29. - Đối với phần đa nhà dân cày nghèo chỉ bao gồm một hai tín đồ mà bao gồm sức lao động, giả dụ xã bao gồm đủ ruộng đất thì có thể chia đến họ nhiều hơn thế phần của những người khác.

Điều 30. - Để khích lệ tăng gia sản xuất, ruộng khu đất vỡ hoang chưa quá cha năm của nông dân bên cạnh vào số ruộng khu đất của họ trong những khi chia.

 

MỤC 4

QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CHIA.

Điều 31. - người được phân chia ruộng đất gồm quyền sở hữu ruộng đất đó, và chưa phải trả mang lại địa nhà hay chủ yếu quyền bất cứ một khoản nào.

Chính quyền cấp cho giấy ghi nhận quyền tải ấy cho tất cả những người được chia. đa số khế mong cũ phần nhiều huỷ bỏ.

Người được chia gồm quyền chia gia tài, cầm, bán, cho, v.v... Ruộng khu đất được chia.

 

CHƯƠNG IV

CƠ quan CHẤP HÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP

THỰC HIỆN CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT.

Điều 32. - vào thời gian cách tân ruộng đất, sẽ lập Uỷ ban cách tân ruộng khu đất ở Trung ương, khu với tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo của chính quyền, Uỷ ban cải cách ruộng đất có trọng trách thi hành luật cải tân ruộng đất, và lãnh đạo ví dụ cuộc phát đụng quần chúng thực hiện cách tân ruộng đất.

Điều 33. - ở cấp cho xã, hội nghị đại biểu nông dân toàn xã, ban chấp hành Nông Hội thôn là các đơn vị hợp pháp chấp hành luật cải tân ruộng đất.

Điều 34. - khi phân định thành phần giai cấp, phải theo đúng điều lệ phân định thành phần kẻ thống trị ở nông làng do cơ quan chính phủ quy định.

Thành phần kẻ thống trị do hội nghị đại biểu dân cày bình nghị cùng quyết định. Bạn đương sự đề xuất được tham dự lễ hội nghị nhằm tham gia bàn định.

Quyết định của xóm về thành phần ách thống trị phải vì chưng Uỷ ban binh cách Hành chủ yếu tỉnh phê duyệt y, hoặc bởi cơ quan tiền được Uỷ ban loạn lạc Hành thiết yếu tỉnh uỷ quyền, thông qua y.

Gặp trường hợp tranh chấp, thì buộc phải đưa ra Toà án quần chúng. # Đặc biệt xét định.

Điều 35. - Nghiêm cấm mọi hành vi chống lại hoặc phá hoại phong trào phát hễ quần chúng cách tân ruộng đất.

Từ lúc ban hành luật cải tân ruộng đất mang đến lúc tuyên bố dứt cuộc cách tân ruộng đất, tuyệt vời nhất cấm địa chủ vận động và di chuyển ruộng đất, trâu bò, nông cầm cố bằng bất cứ hình thức nào.

Kẻ phạm pháp do Toà án quần chúng Đặc biệt xét xử.

Điều 36. - ở số đông nơi phát đụng quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất, đã lập Toà án dân chúng Đặc biệt.

Toà án dân chúng Đặc biệt tất cả nhiệm vụ:

1) Xét xử Việt gian, phản nghịch động, cường hào tàn ác và đông đảo kẻ chống lại hoặc phá hoại cải tân ruộng đất;

2) Xét xử đều vụ tranh chấp về ruộng đất và tài sản có tương quan đến cải tân ruộng đất;

3) Xét xử phần lớn vụ tranh chấp về phân định nhân tố giai cấp.

Đối cùng với kẻ bất hợp pháp thì xét xử theo pháp luật.

Nghiêm cấm bắt bớ cùng giết chóc trái phép, tấn công đập, tra tấn hoặc dùng đa số thứ nhục hình khác.

Điều lệ tổ chức triển khai Toà án nhân dân Đặc biệt do chủ yếu phủ, quy định.

 

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37. - Luật cải tân ruộng đất này định đến toàn quốc.

Vùng thoải mái có đủ điều kiện thì thực hành trước. Các vùng khác không đủ điều kiện, thì thực hành sau.

Chính che sẽ định vào vùng từ bỏ do, ở đâu thi hành trước, chỗ nào thi hành sau.

Đối với đầy đủ vùng dân tộc thiểu số, tuỳ theo tình hình, cơ quan chỉ đạo của chính phủ sẽ quy định riêng.

Điều 38. - chủ tịch nước nước ta Dân chủ Cộng hoà ban cha luật cải cách ruộng đất.

Chính che quy định chi tiết và phụ trách thi hành luật cách tân ruộng khu đất này.

----------------------------

Luật này do Quốc hội nước việt nam dân nhà cộng hoà trải qua trong khoá họp lần máy III ngày 4 mon 12 năm 1953