CÁC CÔNG THỨC TIẾNG ANH LỚP 6

Bạn đang xem: Tất cả những Công Thức giờ Anh từ Lớp 6 Đến Lớp 9, Tổng vừa lòng Những bí quyết Tiếng Anh Lớp 6 tại mayphatdienvogia.com.vn

Câu vấn đáp được tuyệt đối chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Các công thức tiếng anh lớp 6

Đang xem: những công thức tiếng anh trường đoản cú lớp 6 đi học 9

*

I. Phương pháp thì hiện tại đơn

1. Phương pháp thì hiện tại đơn so với động tự thường

– Khẳng định:S + V_S/ES + O

– tủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

– Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

Ví dụ:

I am a student.

She is not beautiful.

Areyou a student?

2. Biện pháp sử dụng:

-Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East và sets in the West.)

– mô tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện tại tại. (E.g:I get up early every morning.)

– Nói lên kỹ năng của một fan (E.g : He plays tennis very well.)

3. Vết hiệu nhận ra thì hiện tại đơn:

– trong câu có xuất hiện thêm từ sau:every(every day, every week, every month, …)

– các trạng trường đoản cú tần suất xuất hiện trong thì bây giờ đơn: Always , usually, often,sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

II. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

1. Công thức

– Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)

– đậy định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)

– Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Phương pháp sử dụng

– mô tả hành cồn đang diễn ra tại thời khắc nói (E.g: The children are playing football now.)

– miêu tả hành rượu cồn đang diễn ra nhưng không độc nhất vô nhị thiết xảy ra tại thời khắc nói. (E.g: I am looking for a job)

– miêu tả 1 sự than vãn với hành vi lặp đi lặp lại nhiều gây nặng nề chịu, bực mình. Trong trường vừa lòng này, câu thường sẽ có trạng từ tần suất “always”. (E.g : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.)

– cần sử dụng để mô tả một hành vi sắp xảy ra sau này theo chiến lược đã định trước (E.g: I am flying to thailand tomorrow.)

Ví dụ:

– Iamtired now.

– Hewantsto go for a cinemaat the moment.

– Doyourememberme?

3. Dấu hiệu nhận biết:

– vào câu có những từ: Now, right now, at present, at the moment,

– trong số câu trước đó là 1 trong câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, …

III. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH – PRESENT PERFECT1.

Công thức

– Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)

– đậy định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)

– Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Phương pháp sửdụng thìhiện tại xong trong tiếng Anh:

– diễn tả hành động xảy ra trong vượt khứ mà lại không phân tích thời điểm, có hiệu quả liên quan đến hiện tại

Ví dụ:: My oto has been stolen./ loại xe của tôi đãbị lấycắp.

– biểu đạt hành động ban đầu ở vượt khứ vàđang tiếp tụcởhiện tại

Ví dụ:They’ve been married for nearly fifty years / Họ đã kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vệt hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

Trong thì hiện nay tại xong xuôi thường gồm có từ sau:Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, …

– just, recently, lately: ngay sát đây, vừa mới


– ever: đã từng

– already: rồi

– for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …)

– since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)

– yet: không (dùng trong câu lấp định cùng câu hỏi)

– so far = until now = up to lớn now = up to lớn the present: cho tới bây giờ

IV. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PRESENT PERFECT CONTINUOUS1.

1. Công thức:

– Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)

– lấp định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)

– Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Bí quyết dùng:

Diễn tả một hành động bước đầu trong thừa khứ diễn ra liên tục và kéo dãn dài đến hiện nay tại. Nhấn mạnh vào đặc thù “liên tục” của hành động.

Ví dụ:Hebeen standingin the snowfor more than 3hours./ Anh ấy đã đứng dưới trời tuyết rộng 3 tiếng rồi.

3. Rõ ràng với thì hiện tại hoàn thành:

Thì hiện nay tại xong xuôi nhấn dũng mạnh vàokết quảcòn thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn nhấn mạnh vàoquá trình.

3. Cách nhận thấy thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn:

– Từ nhận biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far.

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartmentall the morning.

V. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

1.Côngthức

– (Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)

– (Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)

– (Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you điện thoại tư vấn Zoey yesterday?)

2. Cách dùng thì vượt khứ đơn:

Diễn tảmột hành động đã xẩy ra và hoàn thành trong thừa khứ.

Ví dụ:

– I went to the concert last week.

– A few weeks ago, a woman called lớn report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các trường đoản cú thường xuất hiện thêm trong thì thừa khứ đơn:Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), …

VI. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – PAST CONTINUOUS

1. Công thức:

– Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o”clock yesterday.)

– phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o”clock yesterday.)

– Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o”clock yesterday?)

2. Cách dùng:

– cần sử dụng để diễn đạt một hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm khẳng định trong quá khứ.

Ví dụ:At 12 o’clock yesterday, wewere havinglunch. (Vào thời gian 12h ngày hôm qua, cửa hàng chúng tôi đang nạp năng lượng trưa.)

– cần sử dụng để miêu tả một hành động đang xẩy ra thì một hành động khác xen vào. Hành vi đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành vi xen vào phân tách thì quá khứ đơn.

Ex: Hewas chattingwith his friend when his mothercame intothe room. (Cậu ta đang tán gẫu với chúng ta khi mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu bao hàm từ:While, when, as, at 10:00 (giờ)last night, …

Ví dụ:

– It happened at five the afternoonwhileshe was watching the news on TV.

Xem thêm: Cách Làm Sinh Tố Bơ Cho Bé Ăn Dặm, Cách Làm Sinh Tố Bơ Cho Bé Ăn Ngon, Mau Lớn

– He was doing his homework in his bedroomwhenthe burglar came into the house.

VII. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)1. Công thức


– Khẳng định:S + had + V3/ED + O (Ex: They had gone to school before they went home.)

– che định: S + had+ not + V3/ED + O ( They hadn’t eaten breakfast before they went to school.)

– Nghi vấn: Had +S + V3/ED + O ? (Had they eaten breakfast before they went khổng lồ school?)

2. Giải pháp dùng

Diễn tả một hành vi đã xảy ra, ngừng trước một hành động khác trong quá khứ.

+ lúc hai hành động cùng xẩy ra trong vượt khứ, ta cần sử dụng thìquá khứ hoàn thànhcho hành động xảy ra trước cùng quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.

+ lúc thì thừa khứ xong thường được sử dụng kết hợp với thì quá khứ đơn, ta thường dùng kèm với những giới từ với liên tự như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

Ex: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi dạo sau lúc tôi vẫn làm xong bài tập.)

3. Dấu hiệu nhận biết:

Dấu hiện nhận biết thì vượt khứ hoàn thành:

– Từ nhận biết: until then, by the time, prior khổng lồ that time, before, after, for, as soon as, by, …

– vào câu thường xuyên có các từ: before, after, when by, by the time, by the over of + time in the past

Ví dụ:

– The old tenant had vacated the propertyby the timewe lookd at it. There was no furniture left inside

– WhenI got up this morning, my fatherhad already left.

VIII. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PAST PERFECT CONTINUOUS1.

Công thức:

– Khẳng định:She+ had + been + V_ing + O (Ex: I had been buying)

– che định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O ( Ex: I hadn”t been buying)

– Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O? ( Ex: Had I been buying)

2. Cách dùng thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn

– mô tả một hành động xảy ra kéo dãn trước một hành động khác trong thừa khứ (nhấn to gan lớn mật tính tiếp diễn)

Ví dụ:I had been thinking about that before you mentioned it

– diễn đạt một hành động kéo dài thường xuyên trước 1 thời điểm xác định trong vượt khứ.

Ví dụ:We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot and steamy.

3. Tín hiệu nhận biết

– tín hiệu nhận biết: until then, by the time, prior khổng lồ that time, before, after.

– Ex: Had you been waiting long before the xe taxi arrived?

IX. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)1.

1.Công thức:

– Khẳng định:S + shall/will + V(infinitive) + O (Ex: We’ ll enjoy it)

– tủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O (He won’t go to school.)

– Nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O ? (Will they have dinner together?)

Ví dụ: The prime minister will xuất hiện the debate in parliament tomorrow.

2. Phương pháp dùng:

– mô tả dự định tốt nhất thời xảy ra ngay tại thời điểm nói. (EX: Are you going to the beach? I will go with you – bạn muốn đi đại dương không? Mình đang đi cùng bạn.)

– nói tới một dự đoán dựa trên kinh nghiệm có được trong vượt khứ. (EX: I think it’ll be extremely hot there – Tôi nghĩ rằng nó sẽ tương đối nóng đó)

– Khi đưa ra ý kiến, đề nghị. (EX: Don’t worry, I’ll let everyone know – Đừng lo lắng, tôi vẫn cho tất cả mọi tín đồ biết

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thường xuyên có:tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, …

X. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)

1. Công thức:

– Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ O

– tủ định: S + shall/will + not + be + V-ing + O


– Nghi vấn: Shall/Will+S + be + V-ing + O?

2. Biện pháp dùng:

– dùng để nói về một hành động xảy ra sau đây tại thời gian xác định. (EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends & I will be going to the museum.)

– Dùng nói về một hành động đang xảy ra sau này thì có hành vi khác xen vào. (EX:When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.)

3. Lốt hiệu:

Trong câu có những trạng từ bỏ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời gian xác định:

– at this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….

– at + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào lúc …..

Ví dụ:

– At this time tomorrowIwill be watching my favorite TV show. (Vào thời đặc điểm này ngày mai, tôi đã xem công tác TV yếu say đắm của mình.)

– At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. (Vào 6hsáng mai, tôi đang hoạt động bộ trong công viên)

XI. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)

1. Công thức:

– Khẳng định:S + shall/will + have + V3/ED

– lấp định: S + shall/will + not + have + V3/ED

– Nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ED ?

2. Phương pháp dùng :

– cần sử dụng để mô tả một hành động hay sự việc chấm dứt trước một thời điểm trong tương lai.

Ví dụ:I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. (Cho cho trước 10h tối nay tôi sẽ dứt xong bài tập về đơn vị rồi.)

– cần sử dụng để diễn đạt một hành vi hay sự việc ngừng trước một hành động hay sự việc khác vào tương lai.

Ví dụ:I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn chuẩn bị trước khi chúng ta đến ngày mai.)

3. Vệt hiệu phân biệt thì tương lai hoàn thành:

– By + thời gian tương lai,

– By the over of + thời gian trong tương lai,

– Before + thời hạn tương lai

– By the time …

Ví dụ:

– By the kết thúc of this month I will have taken an English course. (Cho tới vào cuối tháng này thì tôi vẫn tham gia một khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh rồi.)

– Ngan will have servedon the Board of West Coast College for trăng tròn yearsby the timesheretires.

XII. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

1. Công thức

– Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O

– đậy định: S + shall/will + not + have + been + V-ing

– Nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O ?

2. Bí quyết dùng

Các sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: để diễn tả một hành động xảy ra trong vượt khứ tiếp diễn thường xuyên đến một thời điểm cho trước trong tương lai:

Ví dụ:

– I will have been studyingEnglish for 10 yearsby the end of next month.

– By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

3. Vết hiệu:

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời hạn trong tương lai

Ví dụ:

– for 10 years by the kết thúc of this year (được 10 năm tính đến cuối năm nay)

– for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 những năm trước lúc bố mẹ tôi trở lại vào ngày mai).

2. Phương pháp sử dụng:

– cần sử dụng để biểu đạt một dự định, chiến lược trong tương lai.

Ví dụ:Join is going lớn get married this year. (Join dự định sẽ kết hôn trong thời điểm nay.)