CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 2011

(Chinhphu.vn) - Tính cho ngày 27/7, Quốc hội khóa XIV đang bầu, phê chuẩn các chức danh Nhà nước cấp cao: quản trị nước, Thủ tướng chính phủ, chủ tịch Quốc hội, Phó quản trị nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, những Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy Ban hay vụ Quốc hội... Nhiệm kỳ 2016-2021.


*
Chủ tịch nước Trần Đại quang quẻ tuyên thệ nhậm chức.
CHỦ TỊCH NƯỚC, PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC

Ngày 25/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.


Kết quả kiểm phiếu vày ông Bùi Văn Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố đến thấy,có 485/487 đại biểu bỏ phiếu đồng ý (chiếm 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu ông Trần Đại quang quẻ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam nhiệm kỳ 2016-2021.Các đại biểu Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam giới với tỉ lệ 484/486 đại biểu thâm nhập biểu quyết tán thành. * Clip: Chủ tịch nước Trần Đại quang đãng tuyên thệ nhậm chứcSáng 27/7, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch nước. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016 (từ mon 4/2016) được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 với 478/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội).
*
Thủ tướng bao gồm phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 26/7, với đa số phiếu đồng tình (98,18%), Quốc hội đã nhất trí bầu Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt phái mạnh nhiệm kỳ 2016-2021. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng thiết yếu phủ.

Bạn đang xem: Chính phủ việt nam 2011

Sau khi được bầu, Thủ tướng thiết yếu phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước quốc kỳ, Quốc hội với nhân dân, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp 2013. Thực hiện nghi thức, Thủ tướng thiết yếu phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao tiến thưởng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa làng hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với chủ với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa thôn hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác tốt để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, công ty nước cùng nhân dân giao phó".* Clip: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức* Lời tuyên thệ và phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc* Tiểu sử nắm tắt của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

*
Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KHÓA XIV

Sáng 22/7, các đại biểu Quốc hội làm cho việc tại hội trường, nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó Ủy viên Bộ thiết yếu trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV nước Cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam với số phiếu tán thành là 483/490 phiếu, bằng 97,77%.* Clip: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

Quốc hội cũng đã bầu những chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV với kết quả như sau:

Ủy viên Bộ thiết yếu trị, Phó bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Tòng Thị Phóng được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIV. Với 482/490 phiếu hợp lệ tán thành, tương đương 97,57%.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Uông Chu Lưu được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 478/489 phiếu hợp lệ tán thành, tương đương 96,76%.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Phùng Quốc Hiển được bầu giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 480/490 phiếu hợp lệ tán thành, tương đương 97,17%.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIII Đỗ Bá Tỵ được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 484/490 phiếu hợp lệ tán thành, tương đương 97,98%.

*

CÁC THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Sáng 28/7, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng chủ yếu phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng chính phủ, những Bộ trưởng và những thành viên khác của chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thay mặt ban kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả. Cụ thể, đối với chức danh Phó thủ tướng chính phủ:

1.Ủy viên Bộ bao gồm trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng thiết yếu phủ, Phó thủ tướng bao gồm phủ, túng thiếu thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII Phạm bình minh giữ chức vụ Phó thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 483 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội.

2. Ủy viên Bộ thiết yếu trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng chính phủ, Phó Thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Vương Đình Huệ giữ chức vụ Phó thủ tướng bao gồm phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 476 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 96,36% tổng số đại biểu Quốc hội.

3. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng chính phủ, Phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Vũ Đức Đam giữ chức vụ Phó thủ tướng bao gồm phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 473 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội.

4. Ủy viên Bộ chính trị, Phó bí thư Ban cán sự Đảng chính phủ, Phó thủ tướng bao gồm phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Trương tự do được bầu giữ chức vụ Phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 469 đại biểu Quốc hội, bằng 94,94% tổng số đại biểu Quốc hội.

5. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng chính phủ, Phó thủ tướng thiết yếu phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Trịnh Đình Dũng giữ chức vụ Phó thủ tướng thiết yếu phủ nhiệm kỳ khóa XIV với 445 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 90,08% tổng số đại biểu Quốc hội.

Đối với chức danh Bộ trưởng và những thành viên không giống của chủ yếu phủ.

1.Ủy viên Trung ương Đảng, túng thư Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Đỗ Văn Chiến giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 482 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội.

2. Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng thiết yếu phủ, Phó túng bấn thư quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc chống nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Đại tướng Ngô Xuân Lịch giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc chống nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 477 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội.

3. Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng chủ yếu phủ, túng bấn thư Đảng ủy công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Thượng tướng đánh Lâm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 473 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội.

4. Ủy viên Trung ương Đảng, túng bấn thư Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài bao gồm nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 468 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội.

5. Ủy viên Trung ương Đảng, túng thiếu thư Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học với Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học cùng Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV 464 với đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 93,93% tổng số đại biểu Quốc hội.

6. Ủy viên Trung ương Đảng, túng thư Ban cán sự Đảng bank nhà nước Việt Nam, Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt nam giới nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Lê Minh Hưng giữ chức vụ Thống đốc bank nhà nước Việt nam giới nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 464 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 93,93% tổng số đại biểu Quốc hội.

7. Túng thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 462 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 93,52% tổng số đại biểu Quốc hội.

8. Ủy viên Trung ương Đảng, túng thư Ban cán sự Đảng Bộ thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Trương Minh Tuấn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 458 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 92,71% tổng số đại biểu Quốc hội.

9. Ủy viên Trung ương Đảng, túng thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 458 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 92,71% tổng số đại biểu Quốc hội.

10. Ủy viên Trung ương Đảng, túng bấn thư Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục cùng Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cùng Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Phùng Xuân Nhạ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 454 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 91,90% tổng số đại biểu Quốc hội.

11. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng chủ yếu phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Mai Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng thiết yếu phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 453 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 91,70% tổng số đại biểu Quốc hội.

12. Ủy viên Trung ương Đảng, túng bấn thư Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch với đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Nguyễn Chí Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch cùng Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 452 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội.

13. Ủy viên Trung ương Đảng, túng thư Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa Thể thao với Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Nguyễn Ngọc Thiện giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 452 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội.

14. Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Bộ Giao thông- Vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Trương quang đãng Nghĩa giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 451 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 91,30% tổng số đại biểu Quốc hội.

15. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng chủ yếu phủ, túng thiếu thư Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Lê Vĩnh Tân giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 449 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 90,89% tổng số đại biểu Quốc hội.

16. Ủy viên Trung ương Đảng, túng thiếu thư Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Lê Thành Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 448 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 90,69% tổng số đại biểu Quốc hội.

17. Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Phạm Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 444 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 89,88% tổng số đại biểu Quốc hội.

18.Ủy viên Trung ương Đảng, túng thư Ban cán sự Đảng Thanh tra thiết yếu phủ, Tổng thanh tra thiết yếu phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Phan Văn Sáu giữ chức vụ Tổng thanh tra bao gồm phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 439 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 88,87% tổng số đại biểu Quốc hội.

19. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp cùng phát triển nông thôn, Thứ trưởng Nông nghiệp và phát triển nôn buôn bản Nguyễn Xuân Cường giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cùng Phát triển nông xóm nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 428 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 86,64% tổng số đại biểu Quốc hội.

20. Ủy viên Trung ương Đảng, túng bấn thư Ban cán sự Đảng Bộ Tài Nguyên cùng Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Trần Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên cùng Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 412 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 83,40% tổng số đại biểu Quốc hội.

21. Ủy viên Trung ương Đảng, túng thiếu thư Ban cán sự Đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 400 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 80,97% tổng số đại biểu Quốc hội.

ngay lập tức sau đó, Quốc hội đã biểu quyết trải qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng thiết yếu phủ bổ nhiệm những Phó Thủ tướng bao gồm phủ nhiệm kỳ 2016- 2021 với 97,37 % tổng số đại biểu Quốc hội tất cả mặt tán thành; thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên không giống của thiết yếu phủ nhiệm kỳ 2016-2021 với 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội gồm mặt tán thành.

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Sáng 27/7, Quốc hội khóa XIV đã nhất trí bầu ông Nguyễn Hòa Bình, túng bấn thư Trung ương Đảng khóa XII, Chánh án tand nhân dân Tối cao tiếp tục giữ chức vụ Chánh án tòa án nhân dân nhân dân Tối cao trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, ông Nguyễn chủ quyền đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và quốc dân, đồng bào cả nước như quy định tại Hiến pháp 2013.

Trước cờ đỏ sao đá quý thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, và đồng bào, cử tri cả nước, Chánh án tandtc nhân dân Tối cao Nguyễn tự do tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xong xuôi tốt những nhiệm vụ của Đảng, nhà nước với nhân dân giao phó.VIỆN TRƯỞNG VIỆN KSND TỐI CAOSáng 27/7, Quốc hội đã bầu Viện trưởng Viện Kiểm giáp nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ mon 4/2016) tiếp tục được bầu vào vị trí Viện trưởng Viện Kiểm liền kề nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 với 448/487 phiếu đồng tình (chiếm 90,69% tổng số đại biểu Quốc hội).

ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XIV

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về những vấn đề làng hội của Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thúy Anh được bầu với số phiếu hợp lệ đồng tình là 461/490, tương đương 93,32%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Phan Thanh Bình được bầu với số phiếu hợp lệ tán thành 475/490, tương đương 96,15%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII Hà Ngọc Chiến được bầu với số phiếu hợp lệ ưng ý 487/490, tương đương 98,58%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ với Môi trường của Quốc hội khóa XIII Phan Xuân Dũng được bầu với số phiếu hợp lệ đống ý 479/490, tương đương 96,96%.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Tình Bạn Và Tình Yêu Tuổi Học Trò, Cảm Nghĩ Về Tình Bạn Tuổi Học Trò

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng chủ yếu phủ Nguyễn Khắc Định được bầu với số phiếu hợp lệ tán thành 463/490, tương đương 93,72%

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban ghê tế của Quốc hội khóa XIII Nguyễn Văn Giàuđược bầu với số phiếu hợp lệ ưng ý 473/490, tương đương 95,75%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, túi tiền của Quốc hội khóa XIII Nguyễn Đức Hảiđược bầu với số phiếu hợp lệ đống ý 479/490, tương đương 96,96%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thanh Hảiđược bầu với số phiếu hợp lệ ưng ý 395/490, tương đương 79,69%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII Lê Thị Nga được bầu với số phiếu hợp lệ ưng ý 452/489, tương đương 91,50%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Văn chống Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được bầu với số phiếu hợp lệ đống ý 473/489, tương đương 95,75%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó túng bấn thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Hồng Thanh được bầu với số phiếu hợp lệ ưng ý 353/487, tương đương 71,41%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác làm việc Đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Túy được bầu với số phiếu hợp lệ đồng tình 484/490, tương đương 97,98%.

Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc chống và bình yên của Quốc hội khóa XIII Võ Trọng Việt được bầu với số phiếu hợp lệ tán thành 484/490, tương đương 97,98%.

*
Lãnh đạo Quốc hội với Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, CHỦ NHIỆM CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Chiều 22/7, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm những Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán đơn vị nước và trải qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm những Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký kết Quốc hội, Tổng kiểm toán bên nước. Kết quả như sau:

Ủy viên Trung ương Đảng,Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV Hà Ngọc Chiến được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Khóa XIV với số phiếu ưng ý là 481/487 phiếu hợp lệ, chiếm 97,37% tổng số đại biểu Quốc hội.

Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc chống và bình yên của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV Võ Trọng Việt được bầugiữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc chống và bình yên của Quốc hội khoá XIV với số phiếu ưng ý là 478/486 phiếu hợp lệ, chiếm 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng chủ yếu phủ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV Nguyễn Khắc Định được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV với số phiếu đống ý là 468/487 phiếu hợp lệ, chiếm 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề làng hội của Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV Nguyễn Thúy Anh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV với số phiếu tán thành là 459/487 phiếu hợp lệ, chiếm 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV Phan Thanh Bình được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên với nhi đồng của Quốc hội khoá XIV với số phiếu đống ý là 477/487 phiếu hợp lệ, chiếm 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV Phan Xuân Dũng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIV với số phiếu đồng tình là 477/486 phiếu hợp lệ, chiếm 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tởm tế của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV Nguyễn Văn Giàu được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV với số phiếu tán thành là 469/487 phiếu hợp lệ, chiếm 94,94% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài bao gồm - giá thành của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV Nguyễn Đức Hải được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khoá XIV với số phiếu đồng tình là 480/487 phiếu hợp lệ chiếm 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV Lê Thị Nga được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khoá XIV với số phiếu ưng ý là 452/487 phiếu hợp lệ, chiếm 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó túng bấn thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV Vũ Hồng Thanh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban tởm tế của Quốc hội khóa XIV với số phiếu đống ý là 376/483 phiếu hợp lệ, chiếm 76,11% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký kết Quốc hội khoá XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được bầu giữ chức vụ Tổng Thư cam kết Quốc hội khoá XIV với số phiếu đồng tình là 465/486 phiếu hợp lệ, chiếm 94,13% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng,Tổng kiểm toán nhà nước khóa XIIIHồ Đức Phớc được bầu tái cử làm cho Tổng kiểm toán công ty nước với số phiếu ưng ý là 459/487 phiếu hợp lệ, chiếm 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội.

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VÀ CÁC ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Sáng 25/7, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội report kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực.

Báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực do Trưởng ban công tác đại biểu Trần Văn Túy nêu rõ: Căn cứ vào thực trạng thực tế công tác làm việc nhân sự đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã được các cơ quan gồm thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã xem xét, cân nhắc và phê chuẩn điều kiện từng nhân sự cụ thể.

Trước mắt phê chuẩn 34 Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm và 45 Ủy viên thường trực đối với Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội. Đối với Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc chưa đủ số Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực so với số lượng đã được phê duyệt, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, trong quy trình hoạt động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục chu đáo kiện toàn khi gồm cán bộ đủ tiêu chuẩn và điều kiện.Cụ thể như sau:

1. Hội đồng Dân tộc

Hội đồng Dân tộc sẽ tất cả số Phó Chủ tịch không thực sự 4 người, số Ủy viên thường trực không thật 4 người, số Ủy viên khác là 38 người. Theo đó:

Ông Giàng A Chu - Đại biểu Quốc hội tỉnh lặng Bái, ông Nguyễn Lâm Thành - Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, bà Cao Thị Xuân - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Ông Lưu Văn Đức - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, bà Đinh Thị Phương Lan - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc; với 38 Ủy viên khác.

2. Ủy ban Pháp luật

Ủy ban Pháp Luật sẽ gồm số Phó Chủ nhiệm không thực sự 5 người, số Ủy viên thường trực không quá 8 người, số Ủy viên khác là 30 người. Theo đó:

Bà Trần Thị Dung - Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, ông Phạm Trí Thức - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, ông vua Thanh Tùng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Ông Nguyễn Trường Giang - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, ông Trần Hồng Hà - Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Hiển - Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Ngô Văn Minh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, bà Trần Hồng Nguyên - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, bà Nguyễn Thị Mai Phương - Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, ông Ngô trung thành - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, ông Bùi Văn Xuyền - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp Luật với 30 Ủy viên khác.

3. Ủy ban Tư Pháp

Ủy ban Tư pháp sẽ tất cả số Phó Chủ nhiệm không thật 5 người, số Ủy viên thường trực không thực sự 5 người, số Ủy viên không giống là 31 người. Theo đó:

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Công Hồng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Luật - Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn trộn - Đại biểu Quốc hội tỉnh nam Định giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.

Ông Đỗ Đức Hồng Hà - Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, bà Mai Thị Phương Hoa - Đại biểu Quốc hội tỉnh nam giới Định, bà Nguyễn Thị Thủy - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp với 31 Ủy viên khác.

4. Ủy ban kinh tế

Ủy ban ghê tế sẽ bao gồm số Phó Chủ nhiệm không thực sự 4 người, số Ủy viên thường trực không thực sự 5 người, số Ủy viên không giống là 33 người. Theo đó:

Ông Dương Quốc Anh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Đức Kiên - Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, ông Nguyễn Minh Sơn - Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Hữu Đức - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, ông Phùng Văn Hùng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, bà Đoàn Thanh Mai - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, ông Đỗ Văn Sinh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban ghê tế và 33 Ủy viên khác.

5. Ủy ban Tài chính-Ngân sách

Ủy ban Tài chính-Ngân sách tất cả số Phó Chủ nhiệm không quá 4 người, số Ủy viên thường trực không thật 5 người, số Ủy viên khác là 35 người. Theo đó:

Ông Bùi Đặng Dũng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, ông Đinh Văn Nhã - Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Hữu quang quẻ - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hữu Toàn - Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách.

Bà Nguyễn Vân chi - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, ông Trần quang đãng Chiểu - Đại biểu Quốc hội tỉnh nam Định, vua Quang Hàm - Đại biểu Quốc hội tỉnh im Bái, bà Vũ Thị Lưu Mai - Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, ông Lê Thanh Vân - Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách cùng 35 Ủy viên khác.

6. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tất cả số Phó Chủ nhiệm không thật 4 người, số Ủy viên thường trực không thực sự 5 người, số Ủy viên không giống là 34 người. Theo đó:

Bà Hoàng Thị Hoa - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, bà Ngô Thị Minh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Tất Thắng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Tuyết - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên cùng Nhi đồng.

Ông Tạ Văn Hạ - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, ông Triệu Thế Hùng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Quốc Hưng - Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, ông Phan Viết Lượng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên với Nhi đồng và 34 Ủy viên khác.

7. Ủy ban Về các vấn đề thôn hội

Ủy ban Về những vấn đề xóm hội tất cả số Phó Chủ nhiệm không quá 5 người, số Ủy viên thường trực không quá 5 người, số Ủy viên khác là 41 người. Theo đó:

Ông Bùi Sỹ Lợi - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn quận hoàng mai - Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, bà Lê Thị Nguyệt - Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đặng Thuần Phong - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về những vấn đề làng mạc hội.

Ông Bùi Ngọc Chương - Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Phước Lộc - Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh, ông Lưu Bình Nhưỡng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng, bà Lê Thị Yến - Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Về những vấn đề buôn bản hội với 41 Ủy viên khác.

8. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy ban Khoa học, công nghệ cùng môi trường gồm số Phó Chủ nhiệm không quá 5 người, số Ủy viên thường trực không quá 4 người, số Ủy viên không giống là 32 người. Theo đó:

Ông Nguyễn Vinh Hà - Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, ông Trương Minh Hoàng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Trần Văn Minh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, ông Phùng Đức Tiến - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, ông Lê Hồng Tịnh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Cảnh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, bà Trần Thị Quốc Khánh - Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường với 32 Ủy viên khác.

9. Ủy ban Đối ngoại

Ủy ban Đối ngoại bao gồm số Phó Chủ nhiệm không thực sự 4 người, số Ủy viên thường trực không thật 4 người, số Ủy viên không giống là 27 người. Theo đó:

Ông Nguyễn Sỹ Cương - Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, ông Vũ Hải Hà - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông Ngô Đức Mạnh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Mạnh Tiến - Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Bà Lê Thu Hà - Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ông Đinh Công Sỹ - Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, ông Lê Anh Tuấn - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Phương Tuấn - Đại biểu Quốc hội tỉnh ninh bình giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại với 27 Ủy viên khác.

10. Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ủy ban Quốc phòng và an ninh có số Phó Chủ nhiệm không quá 3 người, số Ủy viên thường trực không thực sự 5 người, số Ủy viên không giống là 33 người. Theo đó:

Ông Nguyễn Mai Bộ - Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Nguyễn Minh Đức - Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Hồng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, ông Đặng Ngọc Nghĩa - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Đỗ quang quẻ Thành - Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc chống và bình yên và 33 Ủy viên khác.